Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Kanske dags att byta namn på Arbetsförmedlingen?

Den nu pågående debatten om Arbetsförmedlingen har skapat många förväntningar och farhågor inför framtiden.

Arbetsförmedlingen har historiskt varit en av de viktigaste delarna i den svenska modellen. Friställd arbetskraft från branscher i omställning har via omskolning och förnyad matchning kanaliserats till nya, gryende branscher. Detta har gått hand i hand med ett skattefinansierat socialförsäkringssystem som kan stötta upp vid arbetslöshet (eller sjukskrivning). På det sättet har begreppet ”arbetslinjen” alltid varit aktuellt och modellen har tjänat Sverige väl.

Politiska förändringar såsom nya stramare regler och ökade premier till a-kassan samt en betydligt stramare tillämpning av sjukförsäkringen har dock skett under de senaste decennierna. Det är därför inte konstigt att kommunerna lägger drygt fem miljarder per år på arbetsmarknadspolitiska program åt sina kommunmedborgare, arbetslösa och sjuka i behov av försörjningsstöd. Hade det statliga ansvaret varit heltäckande hade inte kommunerna behövt skapa egna åtgärder.

Arbetsförmedlingens uppdrag framställs ibland på ett ytligt sätt, som ett enkelt matchningsproblem. Det påstås att de arbetslösa inte blir matchade ut mot arbetsgivarna, därför har vi så många (nåja, Sverige har högsta förvärvsintensitet i hela Europa, närmare 80 procent av den arbetsföra befolkningen arbetar).

Deras situation löses inte av digitaliseringen av Arbetsförmedlingens tjänster eller genom att de får en privat coach till

På ett mirakulöst sätt kommer nu privata ”matchare” att få ut alla människor som hittills inte fått arbete, trots en lång högkonjunktur. De människor jag pratar om här har jag träffat dagligen i mitt arbete inom stat och kommun de senaste 18 åren. Deras situation löses inte av digitaliseringen av Arbetsförmedlingens tjänster eller genom att de får en privat coach till. Det handlar om komplexa livs- och sociala situationer. De behöver kontinuitet och ett långsiktigt, nära stöd för att komma på fötterna i en allt stramare och krävande svensk arbetsmarknad.

Utvecklingen mot ännu större privatisering verkar oundviklig med tanke på dagens politiska läge och kommer att kosta skattebetalarna enorma summor i nödvändiga kontrollsystem. Några saker kan man dock göra för att underlätta de professionellas arbete och allmänhetens förståelse för förändringarna:

• Arbetsförmedlingens roll måste avgränsas och tydliggöras. Är det inte längre rustning och matchning av arbetssökande så bör det bli helt klart att det handlar om kanalisering av arbetssökande till privata aktörer, administration av detta och sanktionstillämpning gentemot arbetssökande och privata företag som anses fuska eller inte sköter sig. Kanske dags att byta namn på myndigheten?

• Klargör kommunernas roll lika tydligt. Låt kommunerna rusta och utbilda arbetssökande med stora behov. Kommunerna är både en utbildningsaktör och en stor arbetsgivare med egna anställningsbehov i en rad bristyrken. Kommunerna lämnas annars som gisslan i situationen och bara ser sina försörjningsstödskostnader öka utan makt att agera.

• Ge förutsättningar för och kräv en riktig regional samverkan mellan, Kommun, Arbetsförmedling och Näringsliv där lösningar söks och tillämpas. Brist på tydliga ramar leder till en ”inåtvändhet” där man hellre bevakar varandra än söker gemensamma lösningar.

Vi befinner oss i ett läge då återgång till den framgångsrika svenska arbetsmarknadsmodellen är orealistisk. Låt oss skapa ett nytt läge där, en aktiv arbetsmarknadspolitik återfinns i hela landet och även människor med de största behoven på arbetsmarknaden kan få en meningsfull stöttning.

Antonis Kassitas, projektledare inom Bildning och Arbetsmarknad, f.d. chef inom Arbetsförmedlingen

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips