Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Lars Adaktusson (Kd): Därför har miljörörelsen fel om skogen

 
Skogsdebatten i Dalarna
Visa alla artiklar

Hälften av EU:s skog finns i Sverige och Finland.  Skogen är för oss närmast en oskattbar resurs. Både rent ekonomiskt - skogsindustrin står för ungefär en tiondel av den svenska industrins sysselsättning, försäljning och export. Men också miljömässigt. Träd som växer har ett stort miljömervärde, och tar upp stora mängder koldioxid. Därför är också ett aktivt skogsbruk i allra högsta grad förenligt med klimatarbetet och naturvårdshänsyn.

Kristdemokraterna vill förändra artskyddsförordningen så att äganderätten säkras

Det finns med andra ord all anledning att underlätta för svensk skogsindustri. Tyvärr drar många aktörer i motsatt riktning. Stora delar av miljörörelsen odlar myten om att skogsbruk skulle vara miljöskadligt. Att Sverige för närvarande har mer skog än någonsin tidigare, låtsas de inte om. Ej heller att svensk skogstillväxt de senaste 90 åren överstigit avverkningen varje år utom ett (2005, som ett resultat av Orkanen Gudrun).

Debatt: Populism och felaktiga budskap i skogsdebatten – staten måste ta ansvar

Ute i Europa ser det annorlunda ut. Många länder har avverkat utan att återplantera. Vilket resulterat i en misstänksamhet mot skogsindustri från många europeiska politiker.  Vilket i sin tur resulterat i en uppförsbacke när beslut som påverkar skogen ska fattas i EU.

Men det handlar inte bara om EU-beslut, utan hur Sverige väljer att tolka och implementera dessa. Ett av de tydligaste exemplen på detta gäller artskyddsförordning, en del av den svenska miljöbalken, som har sin grund i EU:s två naturskyddsdirektiv.

Debatt: Sverige har aldrig haft så lite riktig skog som nu!

Svenska myndigheters tillämpning av förordningen har på senare år skapat stora problem för enskilda skogsägare. Artskyddsförordningen förbjuder verksamhet som stör fåglar och andra djur som listas i EU:s naturskyddsdirektiv, inklusive deras viloplatser och fortplantningsområden. Dessa finns dock mer eller mindre överallt i skogen. En drakonisk tolkning av förordningen kan därför i praktiken stoppa allt skogsbruk i ett område.

Debatt: Greenpeace: Vi måste använda skogen klimatsmart

Men det blir värre. Myndighetsingrepp som görs med stöd av artskyddsförordningen betraktas som motiverade av miljöskyddsskäl, och huvudregeln i sådana fall är att ingen ersättning ska utgå till markägaren. Konsekvensen blir att en skogsägare utan ersättning kan fråntas rätten att bruka sin egen mark.

Förutsättningen för ett gott miljöskydd är den enskilde skogsägarens äganderätt. Den som efter en avverkning återplanterar skog som ska växa i kanske 80 år, och gå i arv till nästa generation, kan inte undgå ett långsiktigt bevarande- och förvaltarskapsperspektiv. Frånvaron av ett skydd för skogens äganderätt leder tvärtom till överutnyttjande, skövling, och ointresse för naturvärden. På detta finns otaliga exempel, inte minst från det gamla kommunistblocket.

För dig som pluskund: Nu börjar avverkningen på Googles mark – vi sände live från platsen

När vi nu ser hur artskyddsförordningen tillämpas i praktiken måste vi agera. Kristdemokraterna vill förändra artskyddsförordningen så att äganderätten säkras, och förutsättningarna för skogsbruket stärks. Det kräver en politisk vilja att implementera EU:s naturvårdsdirektiv på ett sätt som skapar goda förutsättningar för svenskt skogsbruk.

Läs entomologen Joel Hallqvist svar: Vanskligt när politiker som inte är biologer uttalar sig om skogspolitisk

Lars Adaktusson (Kd), Europaparlamentariker och riksdagskandidat i Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel