Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Låt inte egoism stoppa det som gagnar Säters äldre

Ett demokratiskt samhälle måste bygga på demokratiska principer och följa de lagar som en demokratiskt vald riksdag har stiftat. Detta kan låta som en självklarhet men i ljuset av de senaste årtiondenas utveckling i allmänhet och de senaste fyra åren i synnerhet så har denna självklarhet ifrågasatts och en sorts "demokrati light" har marknadsförts från våra största stormakter och en del andra så kallade demokratier.

Inte nog med att man ifrågasätter vedertagna procedurer och till och med de instanser som är satta att kontrollera demokratiska och rättvisa val. Man undergräver dessutom redan fattade beslut och vägrar att erkänna deras legalitet.

Just nu överger den nya administrationen i USA underblåsta särintressen som gynnats av Donald Trumps uppmuntrande till utompolitiska ageranden. Där driver nu Biden en "Skandinavisk inställning" att se till helheten och bygga politiska överenskommelser i helhetens anda, så som vi gör i vårt land och i vår kommun. De eniga beslut som fattas kommunalt ser till helheten. Det är beslutsprocesser som Biden, nu tillsammans med Demokraterna, lyfter fram. Vi ska vara stolta över att vår process är levande i allra högsta grad i landet i väster. Det styrker oss att försvara den beslutsprocess som nu SÄBO bygger på och genomförs genom. Låt oss nu, gemensamt, se till att det snarast blir genomfört och att vi genom detta försvarar den demokratiska processen

Den svenska traditionen bygger på den framväxande arbetarrörelsen under 1900-talets början och som mot dess mitt övergick i en folkhemstanke som, så vitt vi vet är unik i hela världen. Denna tradition har ifrågasatts av mer konservativt lagda politiker och setts som ett hinder i samhällsutvecklingen och under skenet av att vilja effektivisera viktiga samhällsfunktioner har man drivit igenom privatiseringar av dessa med varierat resultat. Att man vill införa ett element av att kunna tjäna pengar på att utföra viktiga samhällsfunktioner behöver inte innebära en försämring av de erbjudna tjänsterna men ingen kan få oss att tro att det blir billigare vare sig för "kunden" eller samhället.

Tanken på ett Folkhem byggde på ett annat koncept som, om det inte kommit i skymundan i debatten, så har det förvanskats och förminskats. Det är idén om det "solidariska samhället". Åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga. Solidaritet med de människor som har det sämre än vi själva, ur ett ekonomiskt och även en funktionsmässig aspekt.

Ett tankesätt som har lett till att Sverige har den mest omfattande och humanistiska sociallagstiftningen i världen genom Socialtjänstlagen och den mest genomgripande rättighetslagen i världen, LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta är lagar som vi i Sverige ska vara stolta över att de finns och följa och tillämpa med stolthet.

I Säters kommun gör vi vad vi kan för att våra barn, äldre och funktionshindrade ska ha ett bra liv. Låt inte egoism, egenintresse och vinstiver lägga hinder i vägen för detta

Vi kan rekommendera att ni läser Socialtjänstlagens femte kapitel, första paragrafen, när det gäller barns rättigheter, fjärde paragrafen när det gäller äldre och sjunde paragrafen när det gäller funktionshindrade. Socialtjänstlagen finns på nätet om man vill läsa hela. Det är en bra lag, välformulerad och lämnar inget utrymme för tolkningar som innebär försämrade villkor för dom det gäller.

Aktuell för oss Säterbor är socialtjänstlagens femte kapitel, fjärde paragrafen; "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) och paragraf fem; "Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder…."

I Säters kommun så möjliggör den politiska majoriteten detta genom att äntligen vilja uppföra ett särskilt boende (Säbo) på Prästgärdet, en placering som beslutats i demokratisk ordning. Ett beslut som ältats och skjutits upp i decennier men äntligen ska bli verklighet. Sista stötestenen tycks vara en förment försämrad sjöutsikt. Men ska detta få förhindra ett beslut som är till gagn för våra äldre?

Säters kommun planerar ett gruppboende i kvarteret Odalmannen, ett naturskönt villaområde som uppfyller alla krav som LSS ställer på ett särskilt boende. Det bygger på allas lika värde, likhet inför lagen, normaliseringsprincipen, goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra.

Läs gärna LSS, det är en vacker och välformulerad lag som gör varje demokratiskt och solidarisk inriktad människa varm om hjärtat.

Det är med stolthet vi kan konstatera att i Säters kommun gör vi vad vi kan för att våra barn, äldre och funktionshindrade ska ha ett bra liv. Låt inte egoism, egenintresse och vinstiver lägga hinder i vägen för detta.

Socialdemokraterna i Säters Samhällsbyggnadsnämnd

Håkan Karlsson

Berit Lindgren

Andreas Bertilsson

Bo Floresjö

Horst Bodinger

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips