Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Lyssna på tonerna från skogen – det svenska bioekonomiundret

Annons

I dag firar vi den internationella skogsdagen. Det vill jag uppmärksamma genom att lyfta fram skogens betydelse för en växande bioekonomi. Skogen, dess tjänster och många värden, möjliggör för samhällsbyggandet. Trä är en miljömässig hållbar resurs och en råvara som finns i stora delar av vårt land, inte minst på landsbygden. Genom ett systemtänk kring skogen som en strategisk viktig resurs skapar vi jobb och tillväxt i hela landet och blir samtidigt ett föregångsland för hållbart skogsbruk globalt.

MER SKOGSDEBATT: Låt skogsavverkningen rädda klimatet

Vi har alla hört om det svenska musikundret. I 40 år har Sverige varit världsbäst på musik.

Nu ser vi ett nytt under växa fram. Omställningen till biobaserad ekonomi innebär att vi byter ut fossil olja mot förnybart biologiskt material – biomassa. I Sverige har vi unika förutsättningar, den industriella infrastrukturen och kompetensen men framför allt den naturliga råvaran – skogen, det gröna guldet.

Klimatfrågan är en av de starkaste drivkrafterna för den strukturomvandling som nu sker. I omställningen från fossilberoende spelar biobaserade lösningar en viktig roll. Regeringen ser att Sverige har goda förutsättningar att öka värdeskapandet från biobaserade näringar. Redan idag utgör exempelvis exportvärdet från skogsindustrin 124 miljarder kronor per år.

MER DEBATT: Erkänn kalhyggesskogsbrukets negativa klimateffekter

Jag vill att svenska skogs- och träprodukter samt tjänster ska stå för mycket mer än bara bra kvalitet. Sverige ska gå i bräschen för ett integrerat främjande och vi ska ha en tydlig skogsröst internationellt. Vårt svenska agerande internationellt ska ta avstamp i det som vi är bra på – att värna om transparenta regelverk, en stor variation av det skogliga ägandet, en stark kooperativ rörelse, mark- och nyttjanderättigheter, ett jämställt samhälle, utbyggd infrastruktur, god kunskap om skogens olika värden och väl utvecklade rutiner för inventering och uppföljning samt ett gott innovationsklimat.

Tillsammans bäddar detta för ett lönsamt och hållbart värdeskapande i hela landet men även till global hållbar utveckling och genomförandet av den globala Agenda 2030.

Det finns en stor potential i att höja förädlingsvärdet hos de förnybara råvaror som dagens svenska processindustri använder. En effektivare användning av råvaran och användning av restprodukter, biprodukter och avfall minskar belastningen på ekosystemen och kan ersätta fossila råvaror. För omställningen krävs produktionsmodeller för och kommersialisering av nya produkter där biobaserade råvaror ersätter fossila råvaror högre upp i värdekedjan. Samtidigt krävs att produktionen av biomassa sker på ett hållbart sätt.

MER DEBATT – Gröna studenter: Dagens skogsbruk är inte hållbart

Det svenska musikundret sägs komma från att vi svenskar är bra på melodier. Vi sjunger vid festliga tillfällen, till exempel vid skolavslutning och runt julgran och majstång. Musikskolor finns i hela landet och talangjakter på Tv-tablåerna. I likhet med musik så finns skogen i vår folksjäl. I dag är det internationella skogsdagen. Det firar jag genom att lyssna på skogens ljuva musik och dansa till det nya bioekonomiundret.

Sven-Erik Bucht (S)

Landsbygdsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel