Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Mora, Orsa och Älvdalen bryter mot lagen och brister i ansvarstagande

Inköp mot lagen utan kontroll

Sverige har varit med i EU i 20 år och lika länge har Lagen om offentliga upphandlingar, LOU, funnits. Jag påstår att för Moras, Orsas och Älvdalens del bryter i princip varje upphandling mot lagen. Jag påstår också att kommunledningarna inte har den blekaste aning om hur anskaffningar sker. De bryr sig inte om att ta ansvar för vare sig att lagen följs eller att det inte slösas med skattepengar.

Fråga vilken bilägare som helst vad de menar med hög klass och det blir lika många svar som det finns bilmärken.

Brist på likabehandling, förutsebarhet och objektivitet

Grundvalarna i LOU är att de upphandlande myndigheterna ska tillse att underlagen som skickas ut är utformade så att likabehandling av anbudsgivare och förutsebarhet kan garanteras samt att kraven står i rimlig proportion mot värdet av upphandlingen. Krav som ställs ska vara mätbara och det får inte finnas utrymme för minsta misstanke om att jämförelser mellan inkomna anbud inte sker på ett objektivt sätt. Upphandlingar får inte heller utformas så att de är manipulerbara av anbudsgivare.

För dig som pluskund: 79 000 får varningsbrev från Konsumentverket – "Oerhört fult att ge sig på 80- och 90-åringar

Tyvärr bryter man i Mora, Orsa och Älvdalen regelmässigt mot dessa självklara grunder inom offentlig upphandling. Malung/Sälen gör sig skyldiga till samma lagbrott i alla fall när de använder sig av upphandlingsenheten i Mora. Vid jämförelser mellan olika anbud säger man att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet ska antas vilket inte alls är samma som lägsta pris. Vid jämförelsen ska mervärden räknas in. Två exempel på hur mervärden beskrivs i de upphandlingsunderlag som skrivits av upphandlingsenheten i Mora och som anbudsgivare ska utgå från när de ska arbeta fram ett anbud.

• Överträffar våra krav och önskningar med råge, ger stort mervärde

• Ger ett klart identifierbart mervärde, upplevs vara av hög klass

För dig som pluskund: Färre utnyttjar A-kassan i Dalarna – Så ser det ut i din kommun

Uttryck som mervärde, önskningar med råge och upplevs vara av hög klass är inte mätbara enheter. Krav kan specificeras, även om det inte sker, men önskningar, upplevelser, mervräde och hög klass är subjektiva omdömen som skiljer sig från person till person. Fråga vilken bilägare som helst vad de menar med hög klass och det blir lika många svar som det finns bilmärken. I reklam  används ord som hög klass, upplevelse, önskningar men i underlag för offentliga upphandlingar hör de inte hemma.

För dig som pluskund: Därför innebär låg arbetslöshet i Mora stora problem: "Det är baksidan av medaljen"

Ibland förekommer krav som rör miljö. I dessa fall anges att anbudsgivaren ska ha något slags miljöledningssystem. Anbudsgivare ska också ha något slags kvalitetsledningssystem. Sådana krav är enligt Upphandlingsmyndigheten olagliga men ändå ställs de i upphandlingar som handläggs av upphandlingsenheten i Mora.

Debatt: Ovärdigt hur människor i behov av assistans behandlas - du och jag kan också drabbas

Uppfyllelse av de omätbara mervärden, som man talar om, omsätts i jämförelsen av anbud till poäng och även till pengar med helt absurda belopp. Med lite otur kan ett vinnande anbud bli åtskilliga tiotals procent dyrare än de övriga på marginella, opreciserade, omätbara skillnader. Man försvarar sig med att man antagit det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Jag har frågat hur analysen bakom påståendet att man valt det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet ser ut men har inte fått något svar.

En upphandling ska vara utformad så, att oavsett vem som gör jämförelsen mellan inkomna anbud, ska resultatet bli det samma. Vem som än följer ett recept för sockerkaka ska få en sockerkaka och inte en surdegslimpa.

Brist på ansvarstagande från kommunledningarna

Anskaffningar hos offentlig förvaltning sker med skattemedel. Mora och Orsa har beslutat att vid anskaffningar ska förutom prisskillnader kvalitet, miljöhänsyn samt etiska och sociala överväganden räknas med. Jag har sett en formel som man från upphandlingsenheten påstår tillmäta priset 40 % vid uträkningen av det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Det är de folkvalda som ska besluta hur balansgången mellan miljöhänsyn och storlek på barngrupper ska se ut och inte tjänstemän på upphandlingskontoret

Vem har gjort analysen som ger vid handen att det är just när man räknar med 40 % av priset och 60 % av andra faktorer som ger det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet? Vem har konstruerat utformningen av faktorer vid sidan om priset? Är de ansvariga säkra på att det inte skulle bli bättre om priset tillmättes 37 %, 95 % eller varför inte 10 %?  Jag har frågat men tyvärr inte fått svar på vem som satt ihop formeln. Varför den i och för sig oförutsebara poängutdelningen skulle vara mer värd ju högre anbudspriset är en gåta.

Läs mer: Korruptionsanklagad chef frias – men kommunen får kritik

Visst är miljöhänsyn en viktig aspekt vad man än företar sig. Jorden blir annars snart obeboelig. Tyvärr kan miljöhänsyn medföra fördyringar för stunden, fördyringar som måste tas från skattepengar. Av rättviseskäl är etiska och sociala hänsyn av vikt men de kan orsaka fördyringar som måste betalas.

I en upphandling av snöröjning i höstas var jämförelsen mellan inkomna anbud utformad på ett sätt som med lite otur kunde ha fördyrat uppdraget med 30 % - 40 % utifrån diffust ställda miljökrav. Jag har frågat kommunledningarna i Mora och Orsa om de varit med och utformat hur jämförelser mellan anbud ska gå till. Båda hänvisar till politiskt antagna riktlinjer och överlåtit utformningen av själva jämförelsemodellen till upphandlingsenheten.

Insändare: När Falu kommun (åter igen) bryter mot lagen händer ingenting

Politik är att göra prioriteringar och att bestämma ambitionsnivåer. Vid upphandlingar i Mora och  Orsa, förmodligen också i Älvdalen och Malung-Sälen, har de folkvalda överlåtit till en tjänsteman på upphandlingsenheten både att göra prioriteringar och att bestämma ambitionsnivåerna vid anskaffningar.

Hur behjärtansvärda höga krav på miljöhänsyn samt etiska och sociala hänsyn än må vara, är det de folkvalda som ska göra prioriteringarna och besluta om ambitionsnivåerna.

För dig som pluskund: Offentlig upphandling har aldrig varit så enkelt – kommunansvarig uppmanar företag att lämna anbud

Kanske är det ur t ex moralisk synvinkel rätt att låta miljöhänsyn samt etiska och sociala aspekter medföra högre anskaffningskostnader men då ska beslutsfattarna vara öppna och medvetna om att fördyringarna kan innebära t ex större barngrupper, mindre personal inom äldreomsorgen eller sämre snöröjning.

Det är de folkvalda som ska besluta hur balansgången mellan miljöhänsyn och storlek på barngrupper ska se ut och inte tjänstemän på upphandlingskontoret. De svar, som jag fått, när jag frågat kommunledningarna om vem som bestämmer hur jämförelser ska gå till, visar på en skrämmande okunnighet alternativt likgiltighet för hur skattepengar används, kanske båda.

Sofie Eriksson: Må oseriösa byggföretag darra!

Tjänstemän på upphandlingsenheten ska vara behjälpliga med formalia vid upphandlingar men inte som idag bestämma ambitionsnivåer.

De folkvalda har alltid ansvaret för att anskaffningar sker inom lagen och utifrån medvetna prioriteringar av hur skattepengarna bäst används för kommunens invånare.

Och till sist: Formler hopsnickrade av upphandlingsenheten och annan sifferexercis ger ingen som helst garanti för objektivitet och exakthet.

Annika Rullgård

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel