Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Öppet brev om aktuella trafikfrågor i centrala Falun

Frågor kring trafik i Falun är återkommande aktuella. För att inte förutsättningslöst börja om från början, vill vi påminna om de diskussioner och de därefter fastlagda strategier och åtgärder som har planerats och förankrats politiskt. Kommunen har så sent som för några år sedan investerat i relativt omfattande ombyggnader av vägnätet, nya parkeringslösningar och dito P-prissättningar, nya hastighetsregler, cykelplan etcetera.

För att bevara en kontinuitet och värna om redan gjorda investeringar behöver alltså äldre analyser och strategier tas fram

Naturligtvis behöver strategier och lösningar systematiskt utvärderas och eventuellt omprövas utifrån successivt förändrade villkor (bland annat klimatanpassning).

För att bevara en kontinuitet och värna om redan gjorda investeringar behöver alltså äldre analyser och strategier tas fram för studium. Detta gäller nyttjandet och funktionen i transportsystemet som sådant, liksom dess betydelse för stadens attraktivitet i stort.

Fyrstegsprincipen ska, enligt kommunens gällande ställningstagande, tillämpas, det vill säga, tänk alltid i dessa fyra steg:

1) "Tänk om". Överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Exempel: Lokalisering av målpunkter (p-platser, verksamheter med mera), markanvändning, avgifter, hastighetsgränser, distributionstider, beteende, information med mera.

2) Optimera. Överväg åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Exempel: Omfördelning av ytor, signalprioritering, fördela trafik över tid, ökad turtäthet med mera.

3) Bygg om. Överväg ombyggnad. Exempel: Vanliga åtgärder i tätorter – att bygga om i korsningar - cirkulationsplatser med mera.

4) Bygg nytt. Överväg nyanläggning av olika typer av vägar, järnvägar med mera. Trafiksystemet är just ett "system" och om man ändrar i någon del av systemet får det ofta effekter på andra delar. Detta gäller även mellan färdsätten. Trafiksystemet i centrala staden är intimt sammanflätat med staden och stadsutvecklingen, och är gemensamt för alla boende, verksamma och besökare.

Aktuellt i politisk diskussion just nu är:

• Bilträngsel vissa tider på Korsnäsvägen mellan Holmgatan - cirkulationsplats och Parkgatan - cirkulationsplats.

Vår medborgarsyn är: gång- och cykeltrafikanterna som ska passera tvärs Korsnäsvägen (nära tunneln till Tiskenparkeringen) är många vid rusningstid och olyckor har inträffat och kommer att inträffa om ingen åtgärd görs. Här vore det rimligt att reglera gång- och cykeltrafiken med ljussignaler så att gående och cyklande får passera i grupp med jämna mellanrum. (Jämför hur det fungerar vid Åhléns på Hamngatan i Stockholm.) Då behöver inte ombyggnad av bilvägen ske. (Åtgärd är steg 2 men inte steg 3 plus 4). Bilförare som anser att de behöver använda bil bör tillämpa eco-driving och då alltid rulla sakta på denna sträcka för att undvika stopp.

• Biltrafik på Stigaregatan till och från Stora Coop (och Hanröleden).

Vår medborgarsyn är: Dubbelriktad biltrafik på Stigaregatan delen från Yxhammarsgatan till Stora Coop kan vara en bra lösning om trafiken mynnar dels i befintlig ljusreglerad korsning på Hanröleden och dels i riktningen mot centrum leds ner till den "inre ringen". (Åtgärd steg 2+3 men inte 4).

• Om den "inre ringen" vill vi ge följande kommentar: Den inre ringen är i Falun liksom i många andra städer i Europa ett bra sätt att låta biltrafiken komma nära och även in i stadens absoluta centrum (om man ska dit).

Falu kommun bör verka för att parkeringsmöjligheter med avgift successivt kan lokaliseras till platser med direkt anslutning till "inre ringen". Då verkar man för att bibehålla korta gångavstånd till butiker och andra målpunkter i stadskärnan.

En liten promenad i centrala staden gör att man passerar flera butiker och flera olika utbud, istället för att resenären med helt oreglerad trafik eventuellt stannar just där man tänkt sig att handla och då bara tittar i en butik. Sådana avgiftsbelagda parkeringsplatser längs "inre ringen" bör kombineras med avgiftsfria parkeringar på längre avstånd från centrum, det vill säga utanför "inre ringen" för bland annat arbetspendling. Med hopp om större samsyn om trafiken i centrala Falun, baserat på redan väl grundade planeringsdokument.

Torsten Allvar. tekn. dr

Inga-Maj Eriksson, tekn. dr

Båda invånare och skattebetalare i Falu kommun, som tar oss fram med bil, cykel, till fots, med buss och med tåg samt ibland även med flyg och sjöfart.

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips