Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Reproduktiv hälsa: I Dalarna pågår flera förbättringsarbeten

Replik till debattartikeln Bättre vård för kvinnor: Syftet är att få ned antalet upprepade aborter införd i Dala-Demokraten den 3 oktober.

Vi välkomnar inlägget från Kristina Gemzell med flera i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, angående regionens viktiga uppdrag för att tillgängliggöra de mest effektiva preventivmedlen, inte minst till kvinnor som behöver genomgå en abort.

Statistik från Kvinnosjukvård Dalarna visar att abort är vanligare i Dalarna än i riket i stort

Statistik från Kvinnosjukvård Dalarna visar att abort är vanligare i Dalarna än i riket i stort – särskilt bland kvinnor upp till 30 år. Liksom i övriga landet har aborter bland tonåringar minskat betydligt på senare år, men bland kvinnor 25-29 år har aborterna istället blivit fler.

Vi delar bilden av att det är vanligt att kvinnor som tidigare genomgått en abort kommer tillbaka med en ytterligare oönskad graviditet. Preventivmedelssamtalet är en viktig del av rådgivningen vid abort och har stor betydelse för kvinnans fortsatta reproduktiva hälsa. Här finns en förbättringspotential och i Dalarna pågår flera förbättringsarbeten inom det här området.

Alla metoder, inklusive p-stav, kan erbjudas direkt i samband med en abort. Ett undantag är spiral, som enligt rutin sätts in först någon eller ett par veckor efter en medicinsk abort. Det är vanligt att kvinnor uteblir från själva spiralinsättningen, som ofta sker på någon av länets barnmorskemottagningar. Att själv behöva boka tiden på barnmorskemottagningen kan sannolikt utgöra ett hinder för några. Just nu arbetar kvinnosjukvården med barnmorskemottagningarna för att utveckla ett enklare bokningssystem, så att kvinnan får en bokad tid för spiralinsättningen redan i samband med aborten.

Kvinnosjukvård Dalarna deltar i en multicenterstudie som undersöker möjligheten till spiralinsättning i direkt anslutning till en medicinsk abort. Om det arbetssättet visar sig säkert och effektivt skulle sannolikt fler kvinnor i framtiden få tillgång till spiral direkt efter en abort.

I ett glesbygdslän som Dalarna kan e-hälsa vara ett positivt inslag för att tillgängliggöra vård oavsett var du bor. Bekymret med snabba konsultationer genom e-hälsa, som Gemzell och medarbetare skriver om, kan kringgås om e-hälsotjänsterna är en del av regionens vårdutbud, med enkla vägar till tidsbokning för efterföljande insättning av p-stav eller spiral på en barnmorskemottagning eller ungdomsmottagning.

När det gäller ungdomsgruppen så ser vi en betydande ökning av användningen av spiral och p-stav. Det har sannolikt bidragit till det minskade antalet aborter i gruppen. Den tidigare rådande uppfattningen att spiral endast är till för den som fött barn är på väg att suddas ut. Flera ungdomsmottagningar erbjuder numera insättning av spiral och många unga trivs med metoden, vilket gör att användningen sprids ytterligare. Idag efterfrågar ungdomar inte sällan just spiral, som kan ha även andra fördelar än det högeffektiva skyddet mot graviditet, till exempel minskade besvär med mensvärk och blödning.

I Dalarna finns också en särskild subvention av preventivmedel som omfattar alla hormonella preparat till kvinnor under 26 år. Kondomer delas också ut kostnadsfritt på mottagningar till personer i samma åldersgrupp.

Mödrahälsovårdsenheten i Dalarna kommer att följa upp preventivmedelsanvändningen bland länets kvinnor med målsättning att nå de nya mål som Svensk förening för obstetrik och gynekologi satt upp.

För att möjliggöra att de nya målvärdena nås behövs resurser. Dels för att kunna avsätta tid på mottagningarna för rådgivning och insättning av långverkande preventivmedel, dels för att tillgodose bemanning med barnmorskor samt ge tid för vidareutbildning. Kvinnosjukvården ska erbjuda abortvård som är lättillgänglig, evidensbaserad och utan glapp mellan abort och initiering av preventivmedel. Det här är en viktig grund för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Det är Dalarnas kvinnor värda!

Sara Hogmark, Mödrahälsovårdsöverläkare Region Dalarna

Agneta Romin, Verksamhetschef Kvinnosjukvård Dalarna

Åsa Wiking, Samordningsbarnmorska Region Dalarna

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips