Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Risken är stor för lappa-och laga-politik

I Coronatider är det svårt att överblicka de kommande åren. Detta uttrycks också i Falu-Alliansens förslag till budget för 2021 och plan för kommande år. Men, vid Falualliansens budgetpresentation nämndes att Serviceförvaltningen skall bidra med ett ökat utrymme för andra förvaltningar med cirka 10 miljoner kronor. Låter vällovligt, men vad innebär det, och hur har man kommit fram till detta? Serviceförvaltningen hanterar kommunens fastigheter, dess kost, kök, It och fordonsflotta, bara för att nämna några av de större verksamheterna. Man har också att hantera tillskapandet av kommunens investeringar i kontor, skolor, förskolor och äldreboenden med mera.

Många har sin anställning kopplad till serviceförvaltningens verksamheter. Serviceförvaltningen har inga egna pengar, utan verksamheten finansieras genom hyror och avgifter, som skall täcka kostnaderna. Besparingarna i budget 2020 innebar att Serviceförvaltningen ej gjorde några hyreshöjningar och vissa andra kostnadshöjningar, oberoende av de verkliga kostnaderna. Så kunde man göra ett år, utan att verksamheten påverkades alltför negativt. Nu används samma metod än en gång, och förvaltningen kommer ej att kunna höja hyror eller ha full täckning för vissa andra kostnader under 2021. Detta kommer att skapa kostnadsdrivande framtida problem. Risken är stor att man skapar en underhållsskuld, där fastighetsskötsel och nödvändigt underhåll måste skjutas på framtiden.

Nu riskerar vi att på nytt kastas tillbaka i en akut lappa och laga-politik

Vi socialdemokrater har under den gångna mandatperioden påbörjat ett aktivt arbete för att beta av tidigare försyndelser när det gäller underhållsskulder, nu riskerar vi att på nytt kastas tillbaka i en akut ”lappa och laga”-politik. Förödande på både kort och lång sikt. Målsättningen ”heltid till alla” hotas dessutom, då dessa så kallade besparingar kan innebära stora personalförändringar. Hur har då detta kommunicerats och hanterats gentemot de inblandade politikerna? Vilka möjligheter har politiken haft att påverka?

Falu kommuns nämnder har diskuterat vilka mål och behov man har, vilka möjliga besparingar som kan tänkas inom verksamheten. Här finns självklart olika åsikter, och skilda prioriteringar, beroende på partitillhörighet och målsättningar. Men information har funnits, och diskussionen varit levande. När det gäller Serviceförvaltningen, som styrs av Kommunstyrelsen, via det politiskt tillsatta Serviceutskottet, har inga sådana diskussioner förts.

Det är allt tydligare, att den nuvarande politiska ledningen inte önskar diskussion eller debatt

Serviceutskottets Moderata ordförande tycks vara lika lite inblandad i själva framtagandet av förslaget som resten av utskottet. Vi politiker i utskottet har körts över fullständigt av den politiska ledningen, och det är allt tydligare, att den nuvarande politiska ledningen inte önskar diskussion eller debatt, inte heller andras inpass och förslag. Detta är beklagligt, men kanske inte helt oväntat, då man saknar majoritet i utskottet. Vi socialdemokrater kommer inte att stillatigande acceptera att det på nytt byggs upp framtida underhållsskulder, som kostar långt mer att åtgärda i framtiden, än att åtgärda dem när de uppstår. Vi kommer inte heller att acceptera att "heltid till alla" skjuts i sank av den borgerliga minoriteten som idag styr Falu kommun.

Vi är beredda att föra samtal om den framtida kommunala verksamheten, väga nytta mot kostnader, och vara öppna för kompromisser. Inte minst i dessa tuffa tider. Men då skall vi diskutera detta i de politiska forum där vi är representerade, inte minst i kommunens serviceutskott.

Lars Göran Johansson (S)

2:e vice ordförande, Falu Kommuns Serviceutskott

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips