Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt/ S i Falun: Fel att göra en besparing på Dialogen

Annons

”Säll är den som har som rättesnöre att man må tänka efter före”, myntade Tage Danielsson.

Vi Socialdemokrater anser att det är i allra högsta grad viktigt när vi ska spara på insatser till utsatta barn, det vill säga den goda resurs som Dialogen i Falun utgör. Här har vi 26 anställda – socionomer, förskollärare och sjuksköterskor med lång erfarenhet för att stödja barn och ungdomar men också hela familjer.

Nästa år blir FNs barnkonvention lag. Barn som växer upp i Sverige har det bättre än i många andra länder. Ändå ökar barns utsatthet i samhället. Föräldrars eller andra närståendes arbetslöshet, sjukdom eller missbruk är faktorer som starkt påverkar barn och unga. Det förebyggande arbetet för barn behöver fortsätta stärkas. Funktionshinder, fysiska eller psykiska, ska inte vara ett hinder för ett gott liv i Sverige. Rättvisa ur vårt perspektiv handlar om att samhället ska ge det stöd som varje individ behöver för att må så bra hen bara kan.

Framför allt måste vi tänka efter före så att inte de redan utsatta barnen, ungdomarna och deras familjer drabbas hårdare än nödvändigt

Socialnämnden behöver arbeta mer offensivt i samarbete med andra sektorer både inom kommunen och tillsammans med regionen. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas ytterligare. En av de viktigaste framgångarna för att minska underskotten i Socialnämndens budget är att fler barn klarar skolan och kan gå vidare i livet. Varje drastiskt ingripande av Socialnämnden ser vi som ett misslyckande.

”Tillsammans för varje barn” var en viktig förebyggande satsning som Socialdemokraterna var med och startade under förra mandatperioden. För att den ska nå resultat är de insatser Dialogen bidrar med till skolans Elevhälsa vitala. Dialogens personal gör ibland insatser där en förälder eller vårdnadshavare önskar få stöd. De finns också på Region Dalarnas Samtalsmottagning för barn och unga och på de s k familjecentralerna i Elsborg och Britsarvet. Det är en del i arbetet för att stödja utsatta barn och därför säger vi Socialdemokrater nej till besparingar på Dialogen men är öppna för att vi ser över organisationen.

Vi gör det också av en annan anledning. Kommundirektören har fått ett uppdrag att se över vilka resurser vi förfogar över i kommunen och regionen när det gäller insatser för barn och unga. Denna översyn ska vara klar våren 2020. Av den anledningen anser vi det fel att kasta ut barnet med badvattnet och göra en besparing på Dialogen nu. Vi vill avvakta och se vad den utredningen visar.

En del av Socialnämndens underskott, både nu och tidigare, beror till stor del på hutlösa dygnskostnader för placering av barn och unga på HVB-hem. Privata företag tjänar pengar på våra barn och unga. En enda placering kan kosta upp till sex miljoner kronor per år i extremfallet. Det finns stora vinster att göra – både mänskliga och ekonomiska – om vi på annat sätt tidigt kan hjälpa ett barn redan i förskola och skola i stället för att låta det gå så långt som till placering i familjehem eller på HVB-hem.

Vi Socialdemokrater vill arbeta för att Falu kommun ska byggas till ett starkt och jämlikt samhälle, där alla människor i trygghet kan forma sina liv och förverkliga drömmar, oavsett klass, etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

I det arbetet behöver vi vara noggranna med hur vi sparar. En illa genomtänkt besparing kan i längden få helt andra effekter och det kan bli dyrt. Vi bör som politiker också ha en tillit till professionen och deras kunskap. Men framför allt måste vi tänka efter före så att inte de redan utsatta barnen, ungdomarna och deras familjer drabbas hårdare än nödvändigt.

Christina Knutsson (S), andre vice ordförande i Socialnämnden

Mustafa Güclü (S), ledamot

Kajsa Henriksson (S), ledamot

Per-Erik Rapp (S), ledamot

Elisabeth Gullarbergs (S), ersättare

Sören Juvas (S), ersättare

Laila Edholm (S), ersättare

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips