Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Skogsindustrin tar inget samhällsansvar

Skogsindustrin har aldrig haft något samhällsansvar, varken för det arbetande folket, eller för vår gemensamma naturmiljö.

"Skövlingen i skogen hotar kulturhistoriska värden" slog Riksantikvarie Lars Amréus larm om i en uppmärksammad artikel i SvD 2013. "Vi är den sista generationen som får uppleva brukad skog som ser ut som natur. Hyggena har snart omvandlat de sista bondeskogarna till industrins verkstadsgolv", konstaterade han klarsynt.

I Dalarna pågår nu en "tvångsomarrondering" som i praktiken tvingar småskogsägare att avyttra sina skiften till större ägare, vilka då får större sammanhängande ytor att kalavverka med bättre kortsiktig lönsamhet. Generationers arvslotter görs nu värdelösa. LRF Skogsägarna skriker sig annars hesa om äganderätten, men i detta fall tiger de medvetet. LRF/ Centern går skogsindustrins intressen.

I Dala-Demokraten den 22 augusti går signaturen "en som jobbat i skogen sen 1960" i svaromål mot min tidigare kritik mot Mellanskog den 19 augusti.

Signaturen påstår att skogsindustrin radikalt förändrats sedan 1990 -talet beträffande naturvårdshänsynen.

Javisst - han har helt rätt. Nu tar skogsnäringen nämligen de sista av de sista resterna av våra gamla ursprungliga naturskogar. Det som skogsnäringen tidigare lämnade kvar. Det som tidigare var olönsamt att avverka, och som var förutsättningarna för skogens växter och djurliv, tjäderspelplatser, boträd, torrakor avverkas just nu i raskt takt för att bli flis under benämningen biobränsle, naturbränsle, grotflis, energived. För allt handlar om girigheten att krama ur de sista resterna av skogslandskapet, livligt påhejad av de flesta politiker som bländats av pratet om "Det gröna guldet".

Det är en planering mot skogens liv och ekosystem som saknar motstycke i modern tid

Dödsstöten mot våra sista skogar förbereder trojkan skogsindustrierna, LRF Skogsägarna och Centern just nu år 2020, mot de fjällnära urskogarna och vår övriga få sista skogar. Det bekräftades tydligt när vi naturföreningar deltog i Näringsdepartementet/Skogsstyrelsens/ Skogsbranschens omfattande Skogsprogrammets årskonferens i Stockholm den 5 december 2019 samt i den efterföljande konferens om Skogsutredningen 2019. Där presenterades ett omfattande utredningsarbete som iscensatts av skogsnäringen samt de marknadsliberala politikerna i regeringsunderlag och högeropposition. Det hela gavs sken av en opartisk jätteutredning. Den handlade i grunden om hur skogen som resurs skall kunna exploateras ytterligare, nu och i framtiden. Skogsutredningen är ett beställningsverk från särintresset Skogsindustrierna. Syftet är att nu ska alla våra skogar i hela Sverige kokas, malas, brännas ner... till i princip allt som dom tror kan tillverkas av skogsråvara. "Det gröna guldet" är ett av de falska skojaruttrycken i den här kampanjen. Det är en planering mot skogens liv och ekosystem som saknar motstycke i modern tid. Utredningarna är ett listigt sätt att slutgiltigt påverka beslutsfattare till att gå skogsnäringens vinstmaximerarintresse.

Allmänintresset, din och min rätt till en rimlig andel av levande skogsnatur, bekämpas med näringens hela ekonomiska övermakt. Det kommer bli den största och mest omfattande skogsskövling som någonsin har genomförts i Sverige. Och det säger inte lite. Två politiska utredningar föreslår i realiteten totalexploatering av alla våra sista skogar. Slutförandet inleds efter valet 2022, då Centerpartiet, skogsindustrins effektivaste lobbyistgrupp, då sannolikt tagit över rodret i svensk skogspolitik. Resterna av det till stor del redan nu nedlagda nationella miljömålet Levande Skogar kommer då att utraderas.

För att detta skall vara möjligt kommer de sista resterna av våra ursprungliga skogar att ytterligare tillgängliggöras, genom omfattande byggnationer av ännu fler skogsbilvägar. Brutala skogsbilvägar styckar sönder skogarna till kvarter i en omfattning som aldrig i historien förevarit. Skogsbruket i Sverige har utvecklat ett av de tätaste skogsbilvägnätet i ett globalt perspektiv. I Sverige finns 210 000 kilometer skogsbilvägar. 1. 700 kilometer nya byggs årligen.

Vägnätets fragmentering (sönderstyckning) av natur och livsmiljöer och påföljande effekter, innebär ett av de största globala hotet mot biologisk mångfald. Vägarna medför ett flertal negativa effekter på biologisk mångfald då de normalt leder till habitatförlust (hemvist förlust) och försämring av habitat. Även mindre vägar har en betydande negativ påverkan på naturmiljön, i synnerhet då de berör mer eller mindre naturliga miljöer (Statistiska centralbyron 2014).

Käre läsare – ta ditt ansvar vid nästa val!

Göran Rönning

Skoglig debattör

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips