Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Upprörande att Migrationsverket granskar asylsökandes tro -utan sakkunskap

Annons

På Migrationsverkets hemsida framgår det att de bedriver en aktiv samverkan, bland annat med "frivilligorganisationer och andra biståndsorgan, som kan ge stöd åt asylsökande". Lite ironiskt, med tanke på den brist på hänsyn som tas till de intyg som olika trossamfund översänder till myndigheten, vad gäller asylsökandes tro och religion.

Istället har Migrationsverket själva åtagit sig uppdraget att pröva asylsökandes religionstillhörighet. För oss är det obegripligt hur en sekulär myndighet kan anse sig ha tillräckligt mycket kunskap för sådana prövningar. En fundamental fråga är därför vilka verktyg myndigheten använder i sitt förfarande. För kristna flyktingar sker det utan att kalla in teologisk sakkunskap i form av religionspsykologer, religionssociologer eller pastorer/präster. Religionspsykologer och religionssociologer borde framför allt kunna användas som trovärdiga sakkunniga, eftersom de är knutna till universitet och högskolor utan konfessionell bindning.

Kristen tro är inte ett bejakande av trossatser, utan en relation till Gud och församlingen. Relationer kan bara utvärderas genom långvariga processer. Sådana resurser har församlingar och sådan kunskap har religionspsykologer och religionssociologer. De resurserna saknar Migrationsverket som tvingas utvärdera människors relation till Gud och församlingar under endast några timmars förhör.

När Svenska kyrkan år 2000 skildes från staten var ett av argumenten att staten skulle vara religiöst neutral och sekulär. Det offentliga rummet skulle också vara religiöst neutralt. Detta förändras radikalt när nu Migrationsverket övertar kyrkornas roll genom att bejaka eller avslå människors tro och det är inte yttringarna av tron som bedöms, utan individens innersta tro.

Som vi förstår Migrationsverkets uppdrag ska de pröva de asylsökandes behov av skydd undan förföljelse - inte att bedöma om den asylsökande är kristen eller inte. En sådan uppgift måste vara trossamfundens och den teologiska sakkunskapens uppdrag och inte uppdraget hos en sekulär myndighet. Det ligger självklart inte i trossamfunden intresse att uppta andra än de som är kristna som medlemmar eller tillhöriga!

Svenska kyrkan ser seriöst på konfirmationen och skriver följande i Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete: "Grunden för kristen tro är den gudsrelation som finns i och genom Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. Genom dopet infogas vi i kyrkan som är Kristi kropp”. Där anges en tidsram på 60 timmar, inte endast några timmars förhandling.

Att domstolar och myndigheter granskar trons yttringar är en sak, men när granskningen berör individens tro blir det något annat. Just därför är det upprörande att Migrationsverket anser sig kunna granska asylsökandes tro under ett kort förhör med tolk, utan sakkunskap. Ett sådant förfarande är inte rättssäkert. Vissa paralleller kan snarare dras till Inkvisition som ägde rum under 1400-talets slut i Spanien, där den spanska inkvisitionen var direkt underställd kungamakten och granskade människors tro. Detta kan inte annat än betraktas som rättsosäkert.

Gunnar Persson, Kontraktsprost i Västerbergslagens kontrakt

Kenth Johansson, Kontraktsprost i Norra Västmanlands kontrakt

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips