Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: VA-systemet står på tur att privatiseras

Just nu pågår en kampanj från branschorganisationer inom VA-industrin – Vatten och Avlopp – där slutmålet är en total privatisering av vårt gemensamma VA-system. Att gå på toaletten ska debiteras och avgiftsbeläggas på samma sätt som all annan välfärdsservice, men i framtiden i privat regi. Frågan är varför den samhällsservice som tidigare låg helt inom kommunal och statlig förvaltning, och därmed under demokratisk kontroll, nu ska skötas av privata intressen med stöd från två AP-fonder.

Att gå på toaletten ska debiteras och avgiftsbeläggas på samma sätt som all annan välfärdsservice, men i framtiden i privat regi

Svensk samhällsplanering, tidigare en svensk beundrad specialgren, förmår fortfarande inte att leverera en cirkulär, klimatanpassad och kretsloppsinriktad VA-utveckling. Frågan är varför? Alternativen har funnits sedan länge och möjligheterna att sluta kretsloppen har aldrig varit större än nu. Är det okunnighet eller bristande resurser som fattas främst i våra kommuner?

När VA-industrin nu vill fördubbla investeringsnivåerna - och VA-taxorna – och bygga ut VA-systemet till allt fler platser i landet, så hotas inte bara våra två stora källor för livsmedelsproduktion; haven och åkermarken utan också själva idéen om det hållbara samhället. Allt fler vanliga hushåll hamnar i en ekonomisk knipa när kommunerna planerar nya ohållbara VA-planer. I storstadsområden får husägarna betala anslutningsavgifter till det kommunala VA-nätet på cirka en miljon kronor, men även i glesbygden uppgår dessa avgifter numera till flera hundratusen kronor. Vanliga medborgare tvingas ibland sälja sina hus och fritidshus vilka ofta är den fasta punkten i tillvaron. Nu hotas därför inte bara hållbarhetsidén utan åter igen samhällskontraktet och medborgarnas tilltro till välfärdsstaten. I boken ”Kommunernas myndighetsutövning – Så hanterar kommunerna enskilda avlopp” beskriver Roland Ekstrand, tidigare kommunalråd, den maktarrogans som invånarna möter i kommunerna. Lagar om miljö och hälsa åsidosätts och frågan är hur detta kan fortgå.

Med tanke på att vi just nu lever mitt i en klimatkris borde långsiktigt hållbara lösningar prioriteras. Att gräva upp hela Sverige, spränga, dra ledningar, bygga pumpstationer och reningsverk utan att utvärdera alternativen ser jag som en ren provokation. Branschorganisationer som Maskinentreprenörerna, VVS-Fabrikanternas råd, Svenska Rörgrossistsföreningen VVS och Svenskt Vatten för i sin nuvarande kampanj fram rent dricksvatten som det viktigaste men nämner aldrig avloppen med dess nackdelar. Den kampanj som dessa organisationer för närvarande genomför är därför kraftigt vilseledande.

I SVT-serien ”Nedsläckt land” påvisas vårt stora beroende av elektricitet där ett elavbrott innebär att två av våra livsviktiga vattentjänster fallerar omedelbart; vår dricksvattenförsörjning samt vattnet till våra toaletter. En tidigare försvarsberedning påpekade detta faktum men ännu har inget gjorts för att lösa detta problem.

Åtta av våra 16 miljökvalitetsmål berör vattnet i vårt samhälle och vi misslyckas med samtliga åtta. Frågan är om det, som professor Staffan Laestadius nyligen apostroferade i en artikel, krävs en ”synlig hand” för att återupprätta grundläggande samhällsfunktioner för en hållbar samhällsutveckling? Faktum är att vi år 1988 lade ner det enda statliga verk inom samhällsplaneringen – Statens Planverk – som just hade ett helhetsgrepp över den nationella utvecklingen av mark- och vattenhushållningen. Jag är därför mycket kritisk till att branschföreningarna tillsammans med två AP-fonder nu försöker få med politiker på alla nivåer i arbetet med att fördubbla investeringsvolymen för ett VA-system som var omodernt redan när det lanserades för 200 år sedan. Detta utan ordentlig genomlysning och beskrivning av alternativen. Dessutom hotar avloppen alla våra källor till mat och rent vatten; haven, åkerjorden och dricksvattnet. Detta är ofattbart!

Ulf Svensson

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips