Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: "Vår vision för ett bättre Dalarna"

Annons

Dalarna har en stark dragningskraft. Här finns stora och små företag, vissa världsledande, och ett mycket starkt kulturellt kapital. Dalarna är ett av Sveriges främsta exportlän. Besöksnäringen blomstrar och gör det nödvändigt med nya investeringar för att möta efterfrågan från svenska och utländska besökare.

Foto: TT

För att upprätthålla den positiva utvecklingen måste det offentliga Dalarna utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och klimatsmart sätt. Social, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling bör vävas in i alla regionens verksamheter och bildning och kultur ska vara positiva krafter för utvecklingskraft och livskvalitet. Utbildningen och forskningen bör spegla Dalarnas behov av kompetens och utveckling. Här har Högskolan i Dalarna en central roll som en länk mellan akademin och näringslivet.

Vi vill att Region Dalarna redovisar ett klimatbokslut årligen från år 2020 och minskar växthusgaserna med 75 procent till år 2030. För att effektivisera klimatarbetet samlas miljö- och hållbarhetsfrågor direkt under Regionstyrelsen som ett särskilt utvecklingsområde.

Vi sex partier i Dala-samverkan vill ha större valfrihet inom vården i Dalarna. Privata aktörer inom vård och omsorg är ett komplement som gynnar både medarbetare och patienter. Konkurrensen bidrar till att uppnå ett av våra huvudmål, nämligen att få bort vårdköerna och i högre grad än idag uppnå kraven i vårdgarantin. Oavsett om vården drivs i privat eller offentlig regi ska det ställas samma krav på kvalitet, tillsyn och uppföljning.

För att kunna öppna fler vårdplatser, få till stånd en effektivare sjukvård och korta köerna måste vi förmå personalen att stanna kvar. Den nya regionen behöver kort sagt bli en mer attraktiv arbetsgivare än vad landstinget är idag, men för det krävs förändringar. Vi kan inte längre tillåta att medarbetare går in i väggen och slutar. Det behövs en långsiktig plan för att rekrytera medarbetare och de som redan finns i verksamheten ska ha möjlighet till fortbildning och högre delaktighet. Vi måste bli bättre på att lyssna på medarbetarna och att all den kompetens som finns ute i verksamheten tas tillvara och arbetsuppgifterna renodlas så att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor får ägna sig åt det de är utbildade för.

Det måste bli enklare att komma i kontakt med vården och få tid hos läkare. Med en effektivare organisation tror vi att det går att behandla fler

Det måste bli enklare att komma i kontakt med vården och få tid hos läkare. Med en effektivare organisation tror vi att det går att behandla fler. Ett bredare utbud av öppettider ska göra det möjligt att på vissa vårdcentraler få hjälp utan föregående tidbokning.

När inte patienten kan komma till vården behöver vården komma närmare patienten. För sköra patienter med stort vårdbehov ska det finnas mobila vårdteam som kommer hem till patienten. Vi vill även utveckla e-hälsan, dels för att öka tillgängligheten men även för att underlätta både för patienter och för medarbetare.

Psykisk ohälsa har utvecklats till en folksjukdom där särskilt många unga far illa. Att leva med psykisk sjukdom har lyckligtvis blivit mindre tabubelagt. Likväl behöver primärvården bli bättre på att möta människor med psykisk ohälsa. Vi vill tillföra resurser för att införa mobila team inom psykiatrin, kapa köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin och satsa på fler Familjecentraler i hela Dalarna. Ett förbättrat samarbete mellan den nya regionen och länets kommuner medför att färre hamnar mellan stolarna i vårdkedjan.

Vi i Dala-samverkan tänker göra allt för att dalfolket får en förbättrad livskvalitet.

Ulf Berg (M)

Christer Carlsson (M)

Sofia Jarl (C)

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)

Birgitta Sacrédeus (KD)

Bo Brännström (L)

Mursal Isa (MP)

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips
Annons