Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Vården kan förbättras

Annons

Vi skrev nyligen en debattartikel med tre olika reformförslag för psykiatrin, med införande av magnetterapi, kamratstöd och bättre samordning mellan region och kommun, på förslagslistan. Nu går vi vidare. Kamratstödjare behöver införas även för utsatta unga. Förhoppningsvis kan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), liksom Friends och skolor medverka. Det är viktigt att unga som är intresserade av att hjälpa jämnåriga i nöd får rätt utbildning och lämpligt stöd för detta. Personligt ombud ska införas även för dem som är under 16 år.

Även för utsatta yrkesgrupper, som bussförare och vårdpersonal, bör aktiva kamratstödjare införas. Även här är det av stor vikt att bara särskilt intresserade anlitas och att de får lämplig utbildning.

För alla slags kamratstödjare, är det alltså viktigt att insatta handledare erbjuds. Kamratstöd kan minska stressen, ge mer kontroll över situationen, och inte minst i skolorna öka välbefinnandet.

Det talas allt mer om sviktande resurser inom vård och omsorg. Dessa uppstår som tankesmedjan Balans förtjänstfullt nu har visat, inte av sig själva, utan uppstår främst genom destruktiva ledningssystem som ofta ställer grupp mot grupp.

Genom olika sparbeting, ofta kallade rationaliseringsuppgifter eller effektiviseringsuppdrag, tar den ena handen bort vad den andra handen gett i form av partiell kompensation för löne- och kostnadsutveckling. Med denna sedan länge rådande provocerande inriktning, eroderas vår viktigaste resurs - medarbetarna. Slutresultatet blir bland annat att många i vård och skola, inklusive elever, slås ut av stressen.

Vårt parti har flera lösningsorienterade förslag. Viktigast är införandet av självstyrande tvärprofessionella vårdteam. Där detta har provats efter vidareutbildning, har effektiviteten vanligen ökat rejält. Även arbetsglädjen har då förbättrats och personalomsättningen har minskat. Att detta ännu ej prövats i Dalarna visar igen på ett bristande alltför centraliserat ledarskap.

Vi säger igen, riv pyramiderna, låt dem som vårdar få bestämma.

En annan åtgärd, som vi länge har föreslagit, är införandet av en realtids-controller i regionen. I motsats till revisionen, som bara analyserar i efterhand, analyserar en realtids-controller i nutid, och föreslår åtgärder, innan pågående problem hunnit växa sig stora. Fördelen med rätt slags sådan specialistcontroller, är även bättre kommunikation och sammanhållning i regionen.

Ken Swedenborg (ffs)

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips
Annons