Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Världsarvet Falun en möjlighet för fler arbetstillfällen och ökad turism

Annons

FN-organet Unesco har utnämnt 1073 världsarv och 15 av dessa finns i Sverige. De svenska världsarven är en fantastisk resurs – de ger möjlighet för oss alla att lära om vår historia, förstå kopplingen till andra länder, samtidigt som de främjar turism och det lokala näringslivet.

Bevarande av världsarv hamnar ibland i konflikt med andra samhällsintressen, som satsningar på vägar, gruvor och vindkraft eller nybyggnation, och världsarv kan ses som hinder för ”utveckling”. Men det bygger i så fall på en förenklad bild av världsarvens roll samt att deras potential som utvecklingsresurs glöms bort.

LÄS OCKSÅ: Debatt: Falu gruvas 1,9 miljarder år gamla geologiska processer kan säkra samhällets framtida behov av metaller

Världsarvet Falun är ett av Dalarnas största besöksmål. Det senaste året har Falu Gruva breddat utbudet på gruvområdet med ny interaktiv utställning, ny restaurang och bed and breakfast vid dagbrottet Stora Stötens kant, skriver debattörerna. Foto: Claes Söderberg

Att bevara ett världsarv är inte att frysa tiden. Tvärtom, en viktig del i det långsiktiga bevarandet är att världsarv ska levandegöras och vara en del av dagligt liv på många olika sätt. Världsarv är mycket mer än statiska historiska objekt som aldrig får röras. I själva verket kan bevarandet bidra till mervärde och hållbar utveckling, ekonomisk såväl som social. Även som forskningsområde är världsarven en framtids möjlighet.

LÄS OCKSÅ: Nya bolådan kritiserad – ärendet hos Länsstyrelsen

Världsarvet Falun är ett av Dalarnas största besöksmål. Det senaste året har Falu Gruva breddat utbudet på gruvområdet med ny interaktiv utställning, ny restaurang och bed and breakfast vid dagbrottet Stora Stötens kant. På Bergsmansgården Staberg, en viktig del av Världsarvet, kommer huvudbyggnaden att restaureras för att återfå sin ursprungliga interiör från 1700-talet. Barn och unga är viktiga målgrupper för att öka den lokala förankringen och kunskapen om Världsarvet Falun, så dessa investeringar är viktiga för de tillgängliggör unika miljöer.

Den internationella trenden är att turister i allt större utsträckning väljer resmål de uppfattar har stora kultur- och naturvärden.

Turism ger stora möjligheter för lokal och regional utveckling och skapar arbetstillfällen, inte minst för unga och utlandsfödda. Turismen innebär också utmaningar och det gäller att hitta en långsiktig hållbarhet så att inte turismen sliter på platsens, miljöns eller byggandens unika värden eller får sådana effekter att lokalbefolkningens behov och intressen åsidosätts. I den Nationella strategin för svensk besöksnäring framgår det att organisationen Svensk Turism tar sikte på att, med hållbarhet i fokus, fördubbla besöksnäringens omsättning till år 2020. Svenska världsarv är naturligtvis en strategiskt viktigt resurs för att nå det målet: Under 2014 besökte hälften av de utländska turisterna i Sverige kulturarv.

För att nå balans mellan långsiktigt bevarande och utveckling är det viktigt att det finns stark lokal förankring och kunskap om världsarven, och att det också blir tydligt att det inte bara handlar om ekonomiska eller historiska värden när det gäller världsarven.

Den internationella trenden är att turister i allt större utsträckning väljer resmål de uppfattar har stora kultur- och naturvärden. ”Världsarv” är ett internationellt känt varumärke som ska vara en garanti för just detta. Genom välbevarade och levande världsarv med stark lokal förankring, skapas intressanta turistmål, som i sin tur ligger till grund för ekonomisk tillväxt för lokalsamhället och ger attraktiva platser att bo på.

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Ylva Thörn, landshövding och ordförande i Världsarvsrådet i Falun

Christina Staberg, samordnare Världsarvet Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons