Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vatten är vårt viktigaste livsmedel - så se till att säkra VA-nätet

Snart ett och ett halvt år har gått sedan slutsatserna från den tre år långa Dricksvattenutredningen presenterades. Samtidigt ökar läckor och dricksvattenavbrott i såväl omfattning som frekvens. När ansvariga politiker nu har ett gediget underlag att utgå ifrån, varför ser vi inget hända, skriver representanter för VA-Fakta.

Drickbart vatten direkt ur kranen kan snart vara en lyxvara. Extremare väder, åldrande ledningar, eftersläpande underhåll och låg kunskap om problematiken gör vårt VA-nät allt mindre hållbart.

För en kort tid sedan avråddes boende i Vikarbyn och Öja från att dricka kranvattnet under några dygn, då bakterier påfunnits i det. Sedan förra veckan är vattnet tjänligt igen, men förekomsten av otjänligt dricksvatten belyser ett bland politiker sedan länge känt problem: förnyelsetakten av våra VA-nät är underdimensionerad.

LÄS OCKSÅ: Kalla fakta – bybor i Dalarna kämpar mot kommunen för att få bo kvar

I dag är den genomsnittliga utbytestakten av de svenska VA-ledningarna 260 år trots att deras tekniska livslängd uppskattas till ungefär 100 år. Underhållsbehovet skjuts på framtiden trots att vi redan i dag ser konsekvenserna av nätens ålder: en ökande mängd läckor, avbrott i vattenförsörjningen och – främst – bristande dricksvattenkvalitet.

När Dricksvattenutredningen presenterades i april 2016 konstaterade utredaren Gunnar Holmgren att svenskt dricksvatten riskerar att försämras inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommenterade: "Det är vårt viktigaste livsmedel. Utan vatten har vi inget liv, så de pengarna ska nog inte vara något problem att få fram". (Ekot, 26/4 2016)

LÄS OCKSÅ: Debatt: Enhetliga regler för avlopp kan minska algblomningen

När analysföretaget United Minds frågade svenska VA-chefer om de anser att det från politiskt håll finns en tydlig strategi för hur vi ska klara underhållet av VA-systemet, svarade nästan hälften nej. Utan ett fungerande VA-system – ingen fungerande dricksvattenförsörjning. Vi på branschorganisationen VAFakta ser fyra punkter som regeringen måste prioritera:

- Förenkla kommunal samverkan. VA-utmaningen är störst för kommuner med gles bebyggelse. Samverkan mellan kommuner och VA-huvudmän kan ge skalfördelar och hjälpa kommuner att möta kompetens- och resursbrist.

- Se över finansieringen. De statliga anslagen till Sveriges kommuner måste öka för att prioritering av VA-näten ska göras och kommunala företrädare måste våga höja VA-taxan för att möjliggöra ökade investeringar.

- Utöka möjligheterna att fondera medel. Att underlätta beslut om att fondera medel – att skapa en buffert för att finansiera framtida underhåll – är centralt för kommuners chanser att säkra en långsiktig underhållsfilosofi.

- Gör det obligatoriskt att ta fram en förnyelse- och klimatanpassningsplan. Många kommuner saknar i dag en plan för föryngring och anpassning av VA-näten, vilket bäddar för uppskjutna underhållsbehov. Detta ökar dessvärre risken för kostsamma akutlagningar och översvämningar på sikt.

Snart ett och ett halvt år har gått sedan slutsatserna från den tre år långa utredningen presenterades. Samtidigt ökar läckor och dricksvattenavbrott i såväl omfattning som frekvens. När ansvariga politiker nu har ett gediget underlag att utgå ifrån, varför ser vi inget hända?

Tillfället att trygga Sveriges dricksvatten är nu.

Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna och samordnare VA-Fakta

Anders Mårtensson, VD VVS-Fabrikanternas råd och samordnare VA-Fakta

Mats Rosman, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och samordnare VA-Fakta

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel