Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi måste jobba för jämlik vård

Grön politik för jämlik hälsa handlar om att forma samhället så att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete prioriteras upp, och vi ska arbeta för att den ojämlika ohälsan ska överbryggas på en generation.

Viktiga förutsättningar för en god hälsa är en trygg och framgångsrik skolgång, välfungerande sociala skyddsnät, ett jämlikt och jämställt samhälle och genomtänkt fysisk planering av städer och infrastruktur. En god hälsa kan därmed inte ses som en isolerad fråga, utan är en del av hela det gröna samhällsbygget.

Vården ska utgå från patienten och vår hälso- och sjukvårdspolitik ska alltid utgå från hälso- och sjukvårdslagen. Inga undantag enligt så kallad samvetsfrihet ska vara tillåtna utan benämnas för vad det är – vårdvägran.

I ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika grupper, exempelvis kön, ålder och socioekonomi. Ju lägre socioekonomi desto sämre hälsa och längst ned på den skalan finns kvinnan med låg socioekonomi.

För att olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar ska kunna få en likvärdig vård måste jämställdhetsperspektivet finnas med i alla delar av organisationen, från planering till beslutsfattande i det dagliga arbetet. Det är en strategi som kallas jämställdhetsintegrering.

Jämställdhet är i grunden en fråga om rättvisa och demokrati och jämställdhetsintegrering synliggör strukturella villkor för att utöva makt och fördela samhällets resurser.

Att tillgången till vård och behandling inte är lika oavsett kön är oacceptabelt

E-hälsomyndighetens rapport från 2017 visar att män oftare ordineras nyare, dyrare läkemedel, behandlingar och hjälpmedel än kvinnor, ett faktum som i sig inte måste betyda att kvinnor får en sämre vård, men de får uppenbarligen inte kosta lika mycket som män. Detta är tyvärr något som inte har jämnats ut utan dessa skillnader syns också tydligt i SKL:s rapport från 2019.

För att uppnå en jämställd vård krävs kunskap om kvinnors och mäns biologi, livsvillkor, levnadsförhållanden samt om hur stereotypa föreställningar om kön kan påverka bemötande, diagnos och behandling.

Att tillgången till vård och behandling inte är lika oavsett kön är oacceptabelt. Miljöpartiet vill säkerställa en likvärdig vård och vi vill se att alla regioner öppet redovisar hur man arbetar för att vård ska vara jämställd och jämlik.

Miljöpartiet vill också att alla regioner stärker sitt likarättsarbete så vi kan jämna ut de skillnader vi idag ser såväl i bemötande, vårdresultat och arbetsmiljö.

Mia Sköld (MP)

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips