Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi riskerar försämrad naturvård

Den statliga skogsutredningen har varit på remiss, och föreningen Skydda Skogen har nu lämnat in sitt svar. Utredarna har betonat att deras förslag ska ses som en helhet. Nåväl, då måste vi förkasta helheten: förslaget skulle leda till en betydligt försämrad naturvård i största delen av landet, och en förskjutning av maktförhållandena till fördel för skogsnäringen. Det skulle definitivt inte minska konfliktnivån i skogen, vilket är ett av utredningens mål.

Sveriges skogspolitik med frihet under ansvar för skogsnäringen, har genom åren inte stoppat utarmningen av skogens ekosystem: om detta fortsätter i samma takt kommer all oskyddad skog med lång kontinuitet och höga naturvärden att vara avverkad inom 10-20 år.

Utredningen föreslår ännu mer frivillighet. Vi förespråkar istället att lägga samma lagkrav på alla markägare, så att de som tar sitt ansvar inte förlorar ekonomiskt på det jämfört med de som struntar i naturvärdena.

Negativa förslag i utredningen:

• Formellt skydd (exempelvis naturreservat) ska huvudsakligen ske på markägarens initiativ, vilket gör det nästan omöjligt för myndigheter att prioritera de områden som har högst naturvärden och planera skyddet på landskapsnivå.

• Skogsstyrelsen ska sluta registrera nyckelbiotoper (skogsområden med höga naturvärden), och rensa i nyckelbiotopsregistret. Sämre tillgång till information om naturvärden försvårar för certifieringarna, och försvårar samhällets och markägares planering.

• Markägare får avverka bara tre veckor efter att ha lämnat in sin avverkningsanmälan, istället för sex. Då får myndigheter och allmänhet kortare tid att reagera.

• Utredningen ifrågasätter inte den rådande skogsbruksmodellen där skogen kalhuggs, och nya produktionsbestånd sedan planteras där träden är av samma art och ålder. Denna modell är negativ för biologisk mångfald, klimat, och för de som bor och vistas i naturen.

• Sist men definitivt inte minst: utanför det fjällnära området har utredningen alldeles för låga ambitioner vad gäller skydd av skog, inte minst i det artrika södra Sverige.

Utredningens förslag skulle försämra situationen för skogsekosystemen i Götaland, Svealand och största delen av Norrland

All skog med höga naturvärden måste skyddas om vi ska kunna nå våra miljömål. Där ingår all kvarvarande kontinuitetsskog (skog som aldrig kalavverkats). Denna skog är viktig för biologisk mångfald och renskötsel, men innehåller också stora kolförråd. Skyddas inte dessa skogar leder det till konflikter, och minskar förtroendet för svenska skogsprodukter på den internationella marknaden.

Vad är då positivt? Självklart vill vi också att den fjällnära skogen skyddas formellt — ett sådant unikt stort och sammanhängande område måste bevaras. Men staten kanske ändå måste betala för dessa områden, åtminstone de privatägda, för enligt 18§ i Skogsvårdslagen får man inte avverka i fjällnära skog med höga naturvärden. Dock tillämpar Skogsstyrelsen fortfarande inte 18§ fullt ut — de ger tillstånd för avverkning i fjällnära områden med höga naturvärden alltför lättvindigt.

Till sist: ett nyligt besked från EU-domstolen ställer mycket högre krav på skyddsåtgärder för skyddade arter i skogsbruket än vad Sverige just nu har. Det gör delar av utredningen inaktuell.

Utredningens förslag skulle försämra situationen för skogsekosystemen i Götaland, Svealand och största delen av Norrland. Det når inte målet om att minska konfliktnivån och är knappast förenlig med EU-rätten eller med nationella och internationella mål om biologisk mångfald. Politikerna bör lägga den i papperskorgen.

Elin Götmark

talesperson för Skydda Skogen

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips