Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Viktiga fakta saknas när VA-systemet ska bedömas

Annons

I Dala-Demokraten den 10 juli skriver Vd:n för VVS-Fabrikanternas Råd "Bättre avlopp kan minska algblomningen". Att värna sina medlemmars intressen är hans arbete och inget konstigt med det.

VA-industrins argument är väl kända vid det här laget, men tyvärr saknas centrala fakta när man ska bedöma olika VA-systems för -och nackdelar.

Exempelvis saknas helt en analys av hur vårt existerande system påverkat våra 16 miljökvalitetsmål, där vi för övrigt missar 15 av dessa till år 2020 enligt Naturvårdsverket.

Flera av dessa miljömål handlar dessutom om vattnets väg genom landskapet som redan påverkas av klimatförändringen. Kretsloppsfrågorna saknas helt i VA-branschens visioner.

Att branschen själv utgör ett hot mot vårt dricksvatten, som man enligt produktansvarslagen har ett strikt ansvar för, verkar man inte vilja tala om.

Att branschen själv utgör ett hot mot vårt dricksvatten, som man enligt produktansvarslagen har ett strikt ansvar för, verkar man inte vilja tala om

Det finns en annan aspekt som handlar om tilliten till offentliga organisationer, i detta fall främst kommuner, Havs- och vattenmyndigheten och Mark och miljödomstolen respektive Mark och miljööverdomstolen, och därmed ytterst till vår demokrati.

Senast har en dom från Mark och miljööverdomstolen vållat stor bitterhet hos många engagerade i de små avloppen och deras plats i miljöarbetet. Utan att gå in på sakfrågorna fattas en rad svar från myndigheterna, kanske främst från Havs och vattenmyndigheten, som vägrar svara på viktiga frågeställningar och som undanhållit en rapport från två meriterade forskare. Överhuvudtaget har dagens samhällsplanering inte längre någon överblick och nu finns också kritiska röster om hur våra myndigheter fungerar från bland andra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kanske är det dags att låta frågan om små avlopp tas om hand av en oberoende kommission

Kanske är det dags att låta frågan om små avlopp tas om hand av en oberoende kommission där medborgare, forskare, myndigheter, innovationsföretag och olika branschföreträdare gör en gemensam genomlysning av denna fråga. Vi vet redan att klimatutsläppen inte minskar enligt rapport från Naturvårdsverket och att människor i större grad borde minska sina växthusgasutsläpp under semesterperioden.

Samtidigt måste vi värna de möjligheter som små stugor, enklare fritidshus och kolonistugor representerar och inte straffa dessa människor med tvångsanslutningar på 100 000-tals kronor. Det är lösningar som dessutom visar sig vara resurs- och klimatvidriga, samt saknar varje ambition att spara vatten, växtnäring och miljö. Hur tänker regeringen agera för att säkra tilliten till våra myndigheters kompetens och objektivitet generellt och inom VA-sektorn i synnerhet?

Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare inom samhällsplanering på Chalmers

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips