Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Viktigt med lugn och ro i Säters skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen i Säter behöver få möjligheten att arbeta med verksamheten i lugn och ro för att fortsätta bedriva det påbörjade utvecklingsarbetet.

I Barn- och utbildningsnämnden har det gemensamt beslutats om att arbeta med trygghet och studiero som prioriterat utvecklingsområde. Det har också presenterats hur nämnden ska arbeta med skolstruktur, klassrumsstruktur och tydliga förväntningar på pedagoger. Den struktur som presenteras följer referenser kring framgångsrika skolor. Om vi lyckas med detta är vi övertygade om att resultaten kommer att förbättras. Oss veterligen finns det idag inte många kommuner som uttalat hur man vill arbeta på detta tydliga sätt på alla nivåer som vi har gjort.

Förvaltningen har också presenterat hur en ny organisation behöver se ut för att frigöra tid för chefer, rektorer och lärare för att få tid till arbetet med utbildningen av barn- och ungdomar i Säter. Parallellt sker ett arbete med facken när det gäller HÖK 18 om lönebildning, arbetsorganisation, arbetsmiljö och rekrytering. I detta arbete har Säters kommun kommit långt i enligt Lärarförbundet Dalarna. Det arbetas också avdelningsvis för att minska sjuktal och vikariekostnader och vi ser resultat när det gäller båda dessa delar. Ett nytt vetenskapligt framtaget system kommer att användas för att mäta arbetsmiljön varje vecka bland all personal i förskolan.

I luppundesökningen för Säters högstadie framgår att flickors mående i Säter sticker ut på ett negativt sätt. Här finns nyckeln för insatser med extra satsningar och för att få extern hjälp och kanske ett förstärkt mentorskap för flickorna.

Peter Möller, forskare och statistiker på Region Dalarna, ska få i uppdrag att titta djupare på resultaten tillsammans med förvaltningen och insatser är redan på gång.

Det finns ett behov av skolpsykologer i skolan, men skolans uppdrag är utbildning och en psykolog ska jobba förebyggande när den anställs av skolan. När barn och unga mår dåligt och behöver medicinsk stöttning eller vård från en barnpsykolog ligger hela ansvaret på Regionen och Barn och ungdoms psyk (BUP). Här har vi mycket mer att önska när det gäller väntetider och insatser. Vi väntar på insatser alldeles för länge som det är nu inom den sektorn.

Fyra utvecklingsområden som vi arbetar inom har presenterats under olika sammankomster där alla partier deltagit.

1) Trygghet och studiero, Skolstruktur, Klassrumsstruktur och tydliga förväntningar på pedagoger

2) Organisation

3) Lönebildning för lärare

4) Minska sjuktal och vikariekostnader

Vi tror att det behövs breda lösningar för barnens bästa och för de som verkar i skolan och gör sitt bästa varje dag. Vi behöver ha en långsiktighet och tro på våra unga och alla som jobbar inom skolan. Det vi menar är att verksamheten behöver få arbeta i lugn och ro.

Vi i majoriteten litar på att vår organisation i skolan gör ett bra jobb och har vårt fulla förtroende.

Artikelförfattarna i oppositionens inlägg uttrycker många saker de är oroliga för och som vi är helt överens om att det är viktiga frågor. Alla punkter de tar upp arbetas det för fullt med just nu och sedan ganska lång tid tillbaka, och det vet vederbörande då de sitter med i Barn- och utbildningsnämnden där dessa ämnen diskuteras och beslutas. Det som är mest olyckligt är att de talar med dubbla budskap, först säger man att alla gör ett bra jobb för att sedan säga att det inte duger utan man ska tillsätta en haverikommission? Lugn och ro i skolan för våra elever och personal i Säter det är vad som behövs och inte en haverikommission!

Mats Nilsson (S) kommunalråd

Hans Johansson (C) vice ordförande kommunstyrelsen

Håkan Karlsson (S) Ordförande Barn och utbildningsnämnden

Ulrika Cederlöf (C) Vice ordförande barn och utbildningsnämnden

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips