Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vill Falun bli en attraktiv stad måste politikerna tänka grönska och lättillgänglighet

Förslaget till en fördjupad översiktsplan för centrala Falun och Varpan är ute på remiss och den lämnar en del i övrigt att önska, tycker debattörerna, som menar att politikerna måste tänka om vad gäller kultur, grönområden och tillgängligheten.

Vad gör att vi trivs och mår bra i en stad? Det ska vara lätt att komma till jobbet och att uträtta ärenden. Barnen ska kunna ta sig till skola, dagis och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt. I bostaden ska vi få vila och ha ett socialt liv. Att staden fungerar praktiskt är alltså viktigt. Men hur känns det att leva i en stad? Som turister gillar vi sällan dussinområden eller biltrafikstråk. Varför ska vi göra det som fastboende?

LÄS OCKSÅ: Naturskyddsföreningen: Ja till cykelstråk på Korsnäsvägen i Falun!

Falun har mycket bra förutsättningar, Faluån och flera sjöar i närheten. Ett kulturhistoriskt arv av globala mått. Kulturinstitutioner som gör staden spännande. Och Falun är inte större än att det blir nära till det mesta. En tät och småskalig stadskärna. Men de goda förutsättningarna skulle kunna utnyttjas bättre.

När bilismen tillåts vara normen för stadens förnyelse kommer inte målet om en miljövänlig och trivsam stad att kunna förverkligas.

Nu är förslaget till en fördjupad översiktsplan för centrala Falun och Varpan ute på remiss. Här vore rätt plats att utveckla planer för en stad som vi kan tycka om att bo i. Men planen innehåller för många lösa idéer. Kommunens planering måste gå ut på att kombinera service, trivsel, trafikförsörjning, grönska, bostad och jobb till konkreta förslag.

LÄS OCKSÅ: Tillfällig centrumparkering får politiskt stöd

Planförslaget tar upp betydelsen av parker och gröna kilar. Gröna områden och den omgivande naturen är dokumenterat viktiga för att vi människor ska må bra. Man konstaterar samtidigt att det är dåligt med parker och grönområden i den tätt bebyggda staden. En slutsats borde vara att planera för mer grönska.

Istället vill man bebygga många gröna områden som finns kvar. Nya bostäder föreslås till exempel vid Bondegatan i ett parkområde i Elsborg, en stadsdel som har ovanligt ont om gröna närområden. Staden tillåts genom yttre tryck och på ett strukturellt ogenomtänkt sätt att växa från centrum och utåt. Gröna områden tas successivt i anspråk. Elsborg får tragiskt sällskap av ett flertal andra parker, Högbo och den nya planen för Staberg. Ofta har de här platserna liten betydelse för att lösa bostadsfrågan, men stor betydelse för rekreation och de blir också alltmer värdefulla för biologisk mångfald med den pågående utarmningen av våra skogsområden.

LÄS OCKSÅ: Kopparstaden köper hela surbrunnsområdet – är nu ensamma med 600 lägenheter

En självklart viktig del för Falun är vårt kulturarv. I planförslaget finns goda principer. Nya detaljplaner som antagits lever dock inte alltid upp till kravet på hänsyn till byggnadstraditionen. Ett förskräckande exempel är planen för kvarteret Teatern vid Gruvgatan. Här måste boendet kapslas in för att tillfredsställa kraven på gränsvärden för buller och kväveoxider. Till nackdel för byggnadskulturen.

Och Gruvgatan är fortfarande en otrivsam och ohälsosam plats att vistas på. När bilismen tillåts vara normen för stadens förnyelse kommer inte målet om en miljövänlig och trivsam stad att kunna förverkligas.

Det kanske viktigaste en kommun kan göra för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle är att ha hållbarhetsmålen som tydliga riktmärken i planeringen. Ska staden växa bör det ske på ett genomtänkt sätt i nära anslutning till allmänna kommunikationer. Då kan många av oss klara vardagen utan bil, ha det mesta av det som vardagen kräver på nära håll, ha tillgång till kultur och grönska. En medveten planering kan då bidra till att förbättra stadens utveckling mot ett mer hållbart samhälle – klimat, biologisk mångfald, konsumtionsmönster och kultur.

Här borde lokalsamhället sätta kraft bakom orden.

Anders Gottberg

Bernt Lindberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel