Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vill ha tillfälligt stopp för vindkraftbyggande

Centrala myndigheter kräver nu seriös regional planering för vindkraft.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har nyligen givit ett uppdrag till länsstyrelserna att utföra regionala analyser om förutsättningar för hållbar vindkraft inför den omfattande utbyggnaden till år 2040.

Naturskyddsföreningen i Dalarna och fem ledamöter i dialoggruppen inom länsstyrelsens nyss avslutade projekt Hållbar vindkraft i Dalarna, sände den 15 december därför in en begäran till länsstyrelsen om tillfälligt stopp för fortsatt vindkraftutbyggnad i Dalarna. Denna begäran om ett moratorium (i juridisk mening en "vilandeförklaring") innebar att en paus skulle göras i väntan på en från regering och statliga verk begärd regional analys av förutsättningarna för fortsatt vindkraftutbyggnad i Dalarna.

I Miljöprövningsdelegationens beslut i ärendet vid Länsstyrelsen i Dalarna den 21 januari 2021, förklarar myndigheten att den av juridiska skäl inte kan besluta om vilandeförklaring i detta fall.

Beslutet är inte överraskande, men det illustrerar en avgörande brist i det nyligen givna uppdraget. Om inte planerade och påbörjade projekt nu pausas i Dalarna kommer en stor del av den tillkommande kapaciteten att ha byggts innan en regional analys med förslag till dimensionering och fördelning har gjorts. Ännu har inga pengar till länsstyrelserna för detta viktiga arbete beslutats av regeringen. Om inte sådana medel beslutas i vårbudgeten urholkas ytterligare betydelsen av denna regionala planering.

Vi föreslår att vindkraftföretag som har ärenden under projektering, prövning eller som har fått tillstånd som fortfarande kan överklagas, frivilligt ska pausa arbetet

Eftersom Miljöprövningsdelegationen av juridiska skäl inte anser sig kunna tillstyrka en begäran om en vilandeförklaring föreslår vi frivillighetens väg. Vi föreslår att vindkraftföretag som har ärenden under projektering, prövning eller som har fått tillstånd som fortfarande kan överklagas, frivilligt ska pausa arbetet med ännu ej byggda verk i väntan på en regional analys. Som stöd för sådana åtaganden borde statsmakten som komplettering anvisa särskilda medel.

Vi föreslår även att den påbjudna regionala planeringen ska utföras med god demokratisk förankring, vilket ligger i linje med motiveringarna i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets uppdrag till länsstyrelserna och med rekommendationerna i projektet Hållbar vindkraft i Dalarna.

Vinsten i demokratisk bemärkelse skulle vara mycket stor och den skulle stärka den "Hållbara Vindkraftens" anseende, vilket är nödvändiga förutsättningar inför den fortsatta omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Mattias Ahlstedt

ledamot i dialoggrupp Hållbar vindkraft i Dalarna

Bertil Helmersson

ledamot i dialoggrupp Hållbar vindkraft i Dalarna

Anders Janols

ledamot i dialoggrupp Hållbar vindkraft i Dalarna

Monika Utter

ledamot i dialoggrupp Hållbar vindkraft i Dalarna

Margareta Wikström

ledamot i dialoggrupp Hållbar vindkraft i Dalarna

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips