Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vindkraftsanläggningar hotar tjäderns framtid

I Dala-Demokraten den 17/3 svarar Svenska Vindkrafts VD Charlotte Unger mig, Göran Rönning, ordförande i den rikstäckande organisationen Tjäderobservatörerna. Hon hävdar att vindkraftanläggningar inte utgör någon risk för tjäderns framtid.

I motsats till Unger har många av tjäderobservatörernas medlemmar genom mer än ett halvsekels praktiska studier i fält, och efterforskningar av oberoende dokumentation om tjädern, en gedigen objektiv grund för sina kunskaper. Tjädern är en av fågelvärdens mest arealkrävande art enligt framstående tjäderforskare (så som Per Wegge). Därför har också tjädern blivit mycket kontroversiell. Frågan om behovet av hänsyn har blivit alltmer brännande när de sista av våra oskyddade gammelskogsmiljöer nu ska exploateras sönder. Man har också fräckheten att motivera detta med "miljöskäl" ("för klimatets skull").

MER DEBATT: Överdriv inte vindkraftens påverkan på tjäderpopulationen

Allvarligast är den habitatförstöring som sker på grund av anläggningarna. Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån konstaterar att "en stor del av de skogsbilvägar som projekteras senaste decenniet sammanhänger med vindkraftsutbyggnad där platsvalet av anläggningar i Norrland ofta innebär mer än 5 mil nybruten väg per anläggning".

"Vindkraften hotar skogshönsen" är rubriken på en vetenskaplig rapport från Österrike (2014) som visar att populationen av orre minskar dramatiskt vid vindkraftparker. Efter fem år hade antalet tuppar som spelat i ett område minskat från 23 till 9 och i det andra från 60 till 20. Samtidigt upphörde de tidigare beståndssvängningarna. På den största leken, nära ett vindkraftverk, försvann samtliga fåglar.

Effekten på ett stort tjäderspel efter vindkraftetableringen i Sörskog/Högberget i Bjursås var stor. Efter 7 år hade spelplatsen trängts bort 600 meter och antalet tuppar reducerats från 10 till 4. Sannolikt hänger de äldsta tupparna kvar utan att nya tillkommer.

MER DEBATT: Dalarnas vindkraft viktig för klimatet

Verkens vingblad har också direkta effekter på fågelpopulationen. Ihjälslagna tjädertuppar har under de senaste 7 åren hittats i närheten av följande kraftverk i Dalarna: Sörskog/Högberget, Fjällbergets vindkraftpark, Saxbergets vindkraftpark och Idults vindkraftpark.

Självklart är mörkertalet stort eftersom systematiska uppföljningar inte sker.

Professor Ingemar Ahlén vid institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruks Universitet, redovisar i Vår Fågelvärld nr 4, 2010 exempel på fåglar av 53 arter som dödats av vindkraftverk. "Om undersökningen får fortsätta kan man vänta sig att antalet kommer att öka till uppemot det dubbla", säger Ahlén. Hans resultat stämmer bra med fler studier som visar att negativa effekter på fågelfaunan inte försvinner, utan ökar med tiden.

LÄS MER: Vindkraftverken slår hårt mot skogsfåglarna

Ungers påstående att vindkraftverkens placering anpassas så att det blir så lite störning som möjligt är ren lögn. OX2 Wind har nyligen (1 mars 2016) i Mark- och Miljööverdomstolen fått klartecken för bygget av kraftverk mitt i en stor spelplats i en biologiskt mycket rik gammelskog på Orrberget i kanten av riksintresset Gyllbergens Naturreservat. Det är första gången som en domstol med fullt verifierad kännedom tillåtit byggande av en anläggning på en stor spelplats.

Sådana ansökningar har tidigare avslagits i enlighet med myndigheternas och ornitologernas rekommendationer och enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Vindkraft- och skogsindustrins lobbying för att försvaga den svenska tillämpningen av art- och habitatdirektivet börjar nu få genomslag även i domstolarnas praktik. Vi förstår att Unger och henne uppdragsgivare nu känner sig föranlåtna att bagatellisera den miljöförstörelse som nu, mot alla regler och tidigare praxis, tillåtits på Orrberget. De vill bereda marken för en fortsatt hårdhänt exploatering. Trots allt finns nog hos dem en oro för att det verkliga förhållandet ska komma fram. Vi kommer att göra vårt yttersta för att informera om dem, både på Orrberget och i övrigt.

Göran Rönning

Tjäderobservatörerna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel