Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debattsvar: Investeringsstödet har haft avgörande betydelse för byggandet i Dalarna

Genmäle till Ola Johansson (C) som skrev debattartikeln "Bostäder byggs inte med bidrag" i Dala-Demokraten den 10 januari.

Annons

Först ett påpekande: Jag skrev att 20 000 hyresrätter hittills beviljats investeringsstödet, (inkluderande kravet på rimliga hyresnivåer). Hur många av dem som skulle ha byggts ändå kan vara svårt att bedöma.

Men vi vet att hyrorna i de bostäder som byggts med hjälp av stödet är en till två tusenlappar lägre än vad de annars skulle varit, vilket innebär att fler har råd att bo där.

Ur Dala-Demokraten den 10 januari.

Vi vet också att investeringsstödet haft avgörande betydelse för byggandet i län som Dalarna, där det på många orter annars varit omöjligt att få ihop kalkylen.

Nyligen kunde vi läsa i Dala-Demokraten både om inställda byggplaner och om en betydligt fördyrad byggnation av hyreslägenheter i Ludvika.

Det är övertron på marknadens vilja att tillgodose bostadsbehoven hos breda grupper som skapat den bostadskris vi nu upplever.

Ola Johansson skriver att man inte ska underskatta byggföretagens egen vilja att möta efterfrågan på billiga lägenheter. Jag vill hävda att det är precis tvärtom. Det är övertron på marknadens vilja att tillgodose bostadsbehoven hos breda grupper som skapat den bostadskris vi nu upplever.

Förutom det självklara, att privata företag bygger det som lönar sig bäst, kan vi också lära av historien.

Under de år (1974–1992) det fanns en statlig bostadsfinansiering byggdes det i genomsnitt 47 000 bostäder (med olika upplåtelseformer) per år. Efter de åren, efter den berömda skatteomläggningen, då räntebidragen försvann, sjönk bostadsbyggandet till i snitt cirka 24 000 per år, för att under senare år öka igen.

För mig är det uppenbart att den så kallade marknaden inte alls klarar bostadsförsörjningen på ”egen hand”. Det krävs en rejäl och långsiktig social bostadspolitik som sätter människan i främsta rummet.

Hyresrätten ska vara en trygg, prisvärd och attraktiv upplåtelseform

Sedan kan jag leva med Ola Johanssons och centerns eviga ältande om att Hyresgästföreningen skulle ha en ”allt för dominerande roll” när det gäller hyressättningssystemet. Visst behövs det även här tänkas nytt och framåtsyftande – det kommer vi att ta ansvar för!

Men i grunden är det så här: Förhandlingssystemet syftar till att balansera konsument- och ägarintresse. Hyresrätten ska vara en trygg, prisvärd och attraktiv upplåtelseform, genom starkt besittningsskydd och förutsägbara hyror.

Helena Frisk

Ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt

Helena Frisk, ordförande för Hyresgästföreningen Region Mitt. Foto: Pavel Koubek

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips
Annons