Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det är vargens fel

Kan glesbygdens problem lösas genom att arbeta för en vargfri kommun?

De flesta av glesbygds problemen i Älvdalen torde bero på vargförekomsten att döma av en insändare av herrar Norman (M) och Åsberg (M) i Dala Demokraten den 27 september.

Det innebär att befolkningsminskningen, nedskärningar av service, nedläggning av det fasta telefonnätet, bristfällig mobiltäckning, tidvis dåligt fungerande trygghetslarm, lång väntan på ambulanstransport, försämrad kollektivtrafik, nedlagda bensinstationer och en alltmer åldrande befolkning är vargarnas fel.

Författarna borde ha belyst vilken roll rennäring, fäbodbruk och övrig djurhållning numera spelar i kommunens näringsliv och hur rovdjurstrycket ser ut i jämförelse med övriga dalakommuner.

Dessa näringar har en viktig roll genom att bidra till ett öppet landskap och bör därför erhålla rimliga ersättningar för sitt miljöarbete.

Djurhållning i Sveriges glesbygder förutsätter i likhet med förhållandena i övriga Europa regelbunden tillsyn och skapar därigenom arbetstillfällen för att vakta mot rovdjursangrepp.

Dessa nya arbetstillfällen bör kunna finansieras genom ersättning från staten och EU via landsbygdsstöd. Förr var detta ett arbete som ofta utfördes av ungdomar, vilket borde vara möjligt även i dag när ungdomsarbetslösheten är stor och sommarjobben få.

Norman och Åsberg borde kunna tydliggöra och exemplifiera hur en vargfri kommun kan bidra till att lösa glesbygdsproblemen.

Utan förslag om hållbara lösningar på glesbygdens problem finns det risk för att tvivel uppkommer om älvdalsmoderaterna har en gynnsam bevarandestatus inför valet 2014.

När framtiden knackar på dörren och säger hej kan det visa sig att den har svans, ringar i öronen eller någon annan egenskap som inte alls motsvarar de rådande föreställningarna om hur framtiden borde se ut.

Den som inte gillar det man ser och omedelbart slår igen dörren mot framtiden riskerar att resultatet blir en framtidsfri kommun.

Älvdalens vargar övar så här års flitigt inför de natt konserter som om tillfälle gavs skulle kunna bidra till att locka ett betydande antal turister, förlänga turistsäsongen och skapa ökad sysselsättning för framtidsinriktade lokalt förankrade naturguider.

Detta är möjligt utomlands och borde väl kunna vara det även i Dalarna.

Under min tid som ansvarig för miljöövervakningen i Dalafjällen har särskilt utländska besökare efterfrågat möjligheterna till exkursioner för den som är intresserad av det högre djurlivet. Jaktfalkens återkomst till Dalafjällen är ett hoppfullt tecken på att naturen utvecklats mot större biologisk mångfald och därmed attraherar besökare från hela världen. Världens äldsta träd på Fulufjället är ännu ett exempel på att vi är internationellt konkurrenskraftiga.

Klimatförändringarna medför att barmarksperioden blir allt längre och därmed av ökande betydelse för turismen i Älvdalen.

Att utvecklas som ett attraktivt internationellt konkurrenskraftigt flersäsongsområde med en levande kultur- och naturmiljö kommer att vara av avgörande betydelse för sysselsättningen och kommunens överlevnad i framtiden.

Lars Hedlund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel