Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Detaljer uteblev från enkätsvar om bisysslor

Lagen om offentlig anställning, LOA, från den 1 januari 2002 är tydlig. Den säger att en arbetstagare inte får ha någon anställning eller annat uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för dennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet som kan skada myndighetens anseende.Arbetsgivaren, i det här fallet Gagnefs kommun, ska också informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt LOA. En arbetstagare ska också på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.En arbetsgivare ska också, enligt LOA, besluta att en arbetstagare som har, eller i framtiden kommer att ha, en bisyssla som inte är förenlig med med uppdrag som kan skada förtroende att upphöra med bisysslan eller att välja att inte åta sig denna. Om man tar beslut i den frågan så ska också beslutet vara skriftligt och innehålla en motivering.I samband med enkäten ställdes också frågor om huruvida förvaltningarna och sektionerna hade kännedom om förekommande bisysslor för förenliga med LOAs regelverk. Man mottog dock inga svar med detaljer utan en variation med svar som ”vet ej” till ”ja, i den mån vi vet”.Enligt revisionsrapporten anser man nu att en genomgripande utredning av kommunanställdas bisysslor blir allt mer tydlig. Antalet kända bisysslor är dålig och likaså den obefintliga dokumentation av bedömningar som inte står i en rimlig proportion till den faktiska förekomsten. Kunskapen om AB, aktiebolag, och LOA i bisysselfrågor anses som svag.Christian Larsenchristian.larsen@daladem.se