Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Detaljplan på gång för norra Kråkberg

Husen längs Näsuddsvägen i Kråkberg har byggts utan styrning från byggnadsnämnden. Men nu ska kommunen ta ett samlande grepp.
– Vi kommer att planera hela området och ta fram regler så att det går att bygga där, säger byggnadsnämndens nyvalde ordförande, Peter Helander (C).
Frågan blev aktuell i byggnadsnämnden i samband med att en fastighetsägare sökt förhandsbesked att få bygga fritidshus i området, som ligger naturskönt längs Orsasjöns västra strand och är utpekat som riksintresse för naturvård, turism och friluftsliv.
Den befintliga bebyggelsen innehåller både fritidshus och hus för permanent boende. Bygglov har beviljats löpande utan detaljplan och flera står i kö för att få bygga.
– Man kan ju se med blotta ögat att området har växt, säger Peter Helander.

Två sakägare har skrivit till byggnadsnämnden och förklarat varför de motsätter sig ytterligare byggnation.
”Ingen helhetssyn till miljön som ett äldre fritidsområde har tagits. Det är dags att byggnadsnämnden tar sitt ansvar och styr upp utvecklingen”, skriver sakägarna.
De påpekar att de ursprungliga smala skogsskiftena har blivit tomter med underlig utformning inkilade mellan varandra. ”Allt för att pressa in så många byggrätter som möjligt”.
Sakägarna kallar byggnationen i området ”plottrig”.
”En utveckling som skett på senare tid är att flera permanentboende tillkommit. Detta tillsammans med en samtidig förtätning av fritidshus, förändrar oplanerat områdets karaktär och ställer större krav på vägar, vatten och avlopp. Området är inte redo att svälja detta”, skriver sakägarna.
Byggnadsnämnden konstaterar i sin redogörelse för ärendet att det i dag inte finns möjlighet att ansluta till allmänna vattenledningar.
En annan begränsande faktor är vägen genom området. Den drivs av en ideell vägförening. Vägen kan få statsbidrag, men då under förutsättning att den breddas, vilket diskuteras med fastighetsägarna.

Den fastighetsägare som nu fick avslag på sin ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus påpekar att skogsmarken i Kråkberg omarronderades i början av 1990-talet och sökandens tomt avstyckades från ett större skogsskifte, med avsikt att tillskapa tomtmark. ”Tomtmark kan givetvis bebyggas”, skriver sökanden till byggnadsnämnden.
Enligt Peter Helander har stadsarkitektkontoret räknat med att det ska ta cirka två år att få fram en detaljplan.

Birger Nylén/DT