Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ett NATO-medlemskap vore farligt

NATO-förespråkarna använder sig ofta av följande slogan: Nato-medlemskap ett naturligt steg.

Uttrycket lanserades av Carl Bildt redan 1997 och det har sedan dess, utan prövning, upprepats av många av förespråkarna för  att Sverige utan dröjsmål skall söka medlemskap i Nato.

Syftet med detta anges vara att öka Sveriges säkerhet. Det är ett respektabelt syfte. Avgörande för om syftet nås, eller inte, är emellertid vilka effekter som ett medlemskap får i det rådande säkerhetspolitiska läget.

I boken Nato - för och emot skriver Karlis Neretnieks: Den i alla hänseenden viktigaste, centrala, konsekvensen vore att Sverige blev medlem i en organisation där medlemsländerna åtagit sig att gemensamt försvara alliansens territorium i händelse av ett militärt angrepp.

Författaren, som även i andra sammanhang visat prov på villkorslös NATO-beundran, avslöjar här en naiv tro på att NATO i alla lägen kan öka Sveriges säkerhet. De av Neretnieks anförda fördelarna må ha gällt i ett läge då de svenska statsmakterna räknade med möjligheterna av att det förelåg hot om en stor sovjetisk invasion av Sverige. Då kunde Natos formidabla militära styrka snabbt ha kommit till vår hjälp.

Men det läget föreligger inte i dagsläget. Ryssland agerande sätter sin prägel på läget. Prov på detta visades upp på Krim i våras och det visas nu upp gentemot Ukraina: protestviljan hos folkgrupper i det omstridda området stimuleras, informationskrigföring genomförs, dolda militära insatser görs under täckmantel av krishantering. Öppna militära insatser sker först när området är moget för detta.

Nato har visat sig oförmöget att ingripa som garant för de av Ryssland angripna områdenas säkerhet . Frågan är om  NATO ens kan, med militära medel, hävda sin stormaktsställning under de närmaste tio åren, det vill säga så länge Rysslands ekonomi kan beräknas tillåta dess nuvarande dominans.

Det kan inte uteslutas att ett av Rysslands syften är att visa hur svagt Nato är. Om så är fallet torde det just nu stå 2 -0 till Ryssland.

Men berörs Sverige av detta maktspel?

Enligt min mening innebär ett medlemskap i NATO i rådande läge betydande risker, steg med olika grad av farlighet, i stället för ett steg av odiskutabel naturlighet. NATO-förespråkarnas propaganda invaggar opinionsbildare och allmänhet i falsk tro på NATO:s styrka. Om och när denna tro sätts på prov kan vanmäktig besvikelse drabba de vilseförda. Farligt!

Innehållet i det lilla försvar som Sverige kan utveckla under de närmaste tio åren - ur det förfall som tillåtits under de senast gångna femton åren - får felaktig sammansätting: ett effektivt territorialförsvar saknas.

Farligt!

Ett medlemskap i NATO innebär att Sverige tvingas till med NATO gemensam krigs- och krisplanering. En tydlig frontlinje bildas mellan Sverige och Ryssland. Den säkerhetspolitiska spänningen i vårt närområde stiger.

Mycket farligt för Sverige!

Carl Björeman

Generallöjtnant, pensionerad 

Skribent Medarbetare i boken "Bevara handlingsfriheten Nej till Nato-medlemskap"