Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Genmäle till skolnämndens ordförande

Annons

- Skolnämndens ordförande Maria Gehlin gör ännu ett uttalande om situationen i skolan och lärarnas arbetstid. Hon försöker detaljstyra verksamheten, argumentera inför anställda och försvara sin ståndpunkt. Det är att blanda ihop sina roller när alla anställningar inom kommunen regleras av lagar och avtal mellan parterna, säger Sven-Erik Bertell, lokalombud för Lärarnas Riksförbund på Britsarvsskolan.

Bertell tycker det är förvånande att Maria Gehlin inte förstår sin roll som skolnämndsordförande.
- Hon ska inte blanda sig i den process som berör de avtalsslutande parterna. Arbetstiden regleras i avtal och politiker kan och ska inte lägga sig i denna process, säger Sven-Erik Bertell.
I den senaste avtalsrörelsen var arbetstiden en knäckfråga som inte kunde lösas varför en särskild delegation tillsattes med uppdrag att se över hela problemkomplexet. Delegationen ska avge ett förslag inom cirka ett halvår.
- Marias Gehlins sifferexercis måste bemötas. Att lärare undervisar 40 procent av sin arbetstid är ett populistiskt sätt att beskriva situationen. I läraravtalet uppdelas lärarnas arbetstid i arbetsplatsförlagd tid till 35 timmar per vecka och förtroendearbetstid till 10,5 timmar per vecka. Men i verkligheten har många lärare en arbetstid som kraftigt överstiger 45,5 timmar i veckan.
Att lova två timmar ytterligare till undervisning innebär en betydande ökning av arbetsbelastningen och strider mot avtalets intentioner. I praktiken betyder det att undervisningstiden ökar med drygt 11 procent, övrig tid som har direkt koppling till undervisningen ökar lika mycket, menar Sven-Erik Bertell.
- Det är inte så enkelt att två timmar mer undervisning innebär fyra procent förändring, tvärtom betyder det att 3-4 timmar per vecka måste frigöras från annat. Ge besked om vad vi inte ska göra! uppmanar Sven-Erik Bertell till Maria Gehlin.

RITA LARSSON
023-475 97
rita.larsson@daladem.se

Mer läsning

Annons