Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialchefen sänker kommunstyrelsen förslag

Annons

Socialchefen Ingalill Frank och socialförvaltningen tycker att besluten om tillstånd att servera alkohol ska ligga kvar på socialnämnden. Om kommunstyrelsen tar över besluten anser socialchefen att man också måste ta över tillsynen av hur alkoholserveringen sköts.
Nästa i alla andra kommunen ligger dessa ärenden hos socialnämden.

I efterdyningarna av socialnämndens nej till öltält på Falukalaset och nej till Bryggcaféets ansökan om att få servera alkohol beslutade kommunstyrelsen att begära att få ta över alkoholärendena. Även socialnämndens ordförande, Lilian Eriksson, m, stödde det förslaget.
Meningen är att kommunfullmäktige 12 juni ska fatta beslut i frågan. Innan dess ska socialnämnden i veckan som kommer, säga sitt.
Ärendet har förberett av socialförvaltningen. Socialchefen skriver att det i föreslaget till nuvarande alkohollag anges att den ska ses som en skyddslag för att skydda barn, ungdomar och människor som har problem att hantera sitt drickande. Lagstiftaren betonade också att om näringspolitik står mot alkoholpolitik så bör alkoholpolitiska hänsyn ha företräde.
Kommundirektör Torkel Birgersson och kommunalrådet Mikael Rosén, m, skriver i sitt förslag till förändring att "När det gäller serveringstillstånd för alkohol finns både alkoholpolitiska och näringslivspolitiska hänsyn att beakta. Av den anledningen bör kommunstyrelsen vara det organ som beviljar serveringstillstånd för alkohol."
Socialchefen Ingalill Frank frågar sig vilken plats de alkoholpolitiska hänsynen kommer att få om konflikt uppstår med näringspolitiska hänsyn.
Hon påpekar också att liksom Falun gjorde 1995 har nästan alla kommuner valt att lägga alkoholbesluten på socialnämnderna. Undantagen är storstäderna som har särskilda styrelser och nämnder som hanterar frågan.
Administrationen sköts främst av vice socialchefen, som är alkholhandläggare, och det rent administrativa av befintlig kanslipersonal. Det handlar om cirka 200 ärenden per år, varav 130-150 är tillståndsärenden. Att ha kvar handläggningen och tillsynen av om serveringarna sköts på socialförvaltningen vore olyckligt, tycker socialchefen. Ett av skälen är att tillstånd och tillsyn bör hänga ihop och att missnöjda inte ska kunna spela ut den ena förvaltningen mot den andra.
På onsdag tar socialnämnden upp frågan.

EVA HÖGKVIST
023-475 84
eva.hogkvist@daladem.se

Mer läsning

Annons