Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folk och kultur är på gång

I förra veckan skrev DD:s Ulf Lundén att kulturen behöver sitt eget Folk och Försvar. Planer finns för ett Folk och Kultur. Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland, inbjuder till Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige.

Annons

Ulf Lundén skriver den 12 januari i Dala-Demokraten ”Kulturen och bildningen skulle behöva sitt eget Folk och försvar. Tänk om dagens ledande politiker kunde visa samma passion för kultur och bildning som för Försvarsmakten… Vi skulle sannerligen behöva en egen rikskonferens i flera dagar då vi bara diskuterar kulturen och folkbildningens betydelse för ett civiliserat och upplyst samhälle”.

För ett år sedan resonerade vi inom de tre samarbetsorganisationerna Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd på samma sätt. Därför är det med glädje som vi nu tillsammans med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland, inbjuder till Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Folk och Kultur äger rum den 7 – 10 februari, valåret 2018 i Munktellstaden, i Eskilstuna.

De tre medlemsorganisationernas 66 dans-, teater-, musei- och musikinstitutioner finns i hela Sverige och utgör grunden för konventet. Vi sätter kulturens egenvärde i fokus samtidigt som vi skapar en mötesplats för diskussioner och nytänkande för kulturpolitiken. Tillsammans vill vi bjuda in till något förnyande och överraskande där samarbete och kreativitet är i fokus. Alla är välkomna!

Folk och Kultur erbjuder en plattform där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela branschen – alla konstarter, myndigheter, akademin och landets 21 regioner.

Kulturpolitiska frågor kommer alltmer in i centrum av den politiska debatten. Är vi kulturaktörer förberedda på det? Det här är ett konvent där vi lyfter kulturpolitiken och vår ambition är att det blir en valfråga som diskuteras av alla partier. Samtliga riksdagspartier och partiledare kommer bjudas in för att de ska ges möjlighet att presentera sin kulturpolitiska vision. Målet är att det årliga konventet blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om kulturpolitik.

Folk och Kultur sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Kulturen är ingen sektor utan en förutsättning för demokrati. Konventet ska vara en mötesplats för ny inspiration, upplevelser och lärande. Här bjuds in till kulturaktiviteter, deltagarna ska få se, höra och uppleva allt ifrån små popup-stycken till fullödiga musik- teater- dans och cirkusföreställningar samt museiverksamhet inbegripet konst, design, hantverk med mera. Avsikten är också att en del av konventet ska bygga på deltagarkultur, där besökarna själva är medskapare i både process och slutproduktion.

Folk och Kultur ska även innehålla en kreativ salong, en mötesplats, där besökarna kan skapa nya kontakter, få ny kunskap och uppleva en bredd över Eskilstunas och hela Sveriges utbud. Arrangörerna bjuder även in landets 21 regioner för att i Munktellstadens nybyggda arena skapa varsin lokal plats från norr till söder. Mässan är också öppen för andra intressenter.

I våras skrev Länsteatrarna i Sverige, Regionala Musik i Sverige, Länsmuseernas samarbetsråd och Hela Sverige Ska Leva en gemensam debattartikel där vi ville skapa opinion för Kulturlyftet – kultur i hela landet.

En satsning på konst och kultur är en nödvändighet i dagens politiska klimat både i Sverige, Europa och övriga världen. Genom Kulturlyftet – kultur i hela landet, vill vi uppnå utveckling genom ett ökat statligt engagemang och en statlig ekonomisk satsning.

 1 miljard till kulturen.

Av den miljarden ska 250 miljoner öronmärkas till samverkansmodellen, det är en 20 procentig höjning av statens bidrag till modellen.

 Dialog med staten.

Den nationella politiska nivån bör skapa en struktur för konstruktiv och kontinuerlig dialog med den regionala politiska nivån.

 En nationell plattform.

En digital plattform för den regionala konsten och kulturen – scenkonst, musik och utställningar.

 Folk och Kultur.

En årlig konferens som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle, med start i februari 2018.

Idag vet vi att vi tillsammans kan förverkliga vår idé om Folk och Kultur, det som Ulf Lundén och många andra efterfrågar. Vi är många som ser att bildning, kultur och demokrati är oskiljaktiga, utan kultur är det omöjligt att upprätthålla en demokrati.

Vi vill se ett Sverige som gör en verklig satsning på konst och kultur. Vi behöver en höjd ambitionsnivå som måste gälla hela vårt avlånga land. För vi och många med oss, vet att konsten och kulturen besitter stora krafter och är ovärderliga verktyg i utvecklingen av ett hållbart och inkluderande samhälle.

Kom till Munktellstaden den 7 feb 2017. Då arrangerar vi tillsammans med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland ett uppstartmöte som markerar inledningen på det år då vi gemensamt kommer att arbeta för att arrangera det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 7–10 februari 2018. Varmt välkomna att delta!

Åsa Kratz (s) ordförande Länsteatrarna i Sverige

Lena Carlbom (c) vice ordförande Länsteatrarna i Sverige

Nina Björby (s) ordförande Regional Musik i Sverige

Gunn Öjebrandt (kd) vice ordförande Regional Musik i Sverige

Yvonne Hagberg (s) ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd

Inga Göransson (c) vice ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd

Mona Kanaan (s) kultur och fritidsnämndens ordförande Eskilstuna

Monica Johansson (s) landstingsstyrelsen i Sörmland

För mer information: Kontakta projektledare Linde Sjöstedt, linde.sjostedt@lansteatrarna.se

LÄS MER KULTUR

Annons