Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förminska inte vindkraftens potential

Tord Wiklund skriver i en debattartikel den 11 oktober att klimathotet skall tas på allvar och föreslår att vindkraften skall ges en time-out, att integrationen av de europeiska energimarknaderna skall stoppas och att vi i stället skall sätta vårt hopp till en ny typ av kärnkraft som ännu inte finns tillgänglig.
Det är ett resonemang som inte går ihop.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att producera förnyelsebar el, inte minst från vindkraft. Tack vare goda vindlägen och ett förhållandevis väl utbyggt elnät kan vi producera ren el till betydligt lägre kostnader än vad som är möjligt i flera av våra grannländer och på kontinenten.
Vi har också tillräckligt med plats för att bygga vindkraft med stor hänsyn till både natur och närboende.

För dem som verkligen oroar sig för klimatet borde detta ses som en fantastisk möjlighet att både på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt sänka koldioxidutsläppen i Nordeuropa och samtidigt få värdefulla exportintäkter till Sverige.
Tord Wiklund skriver riktigt att andelen fossilkraft i de nordiska länderna är omkring 15 procent, men tittar man på den samlade elmixen i de länder som Sverige har elkablar till ligger den fossila elproduktionen på omkring 50 procent.

Miljönyttan med förnybar elproduktion, oavsett var i detta elsystem den placeras, är uppenbar.
Alliansregeringen konstaterar helt riktigt i sitt valmanifest att ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen.
Wiklunds alternativ, att stoppa integreringen av elmarknaderna, leder för alla berörda länder i förlängningen till högre elpriser, sämre miljöprestanda och försämrad försörjningstrygghet. Sveriges rika tillgång på - och export av - råvaror såsom skog och järnmalm har bidragit till vårt välstånd idag. Vinden som naturresurs är inget undantag.

Trots tidigare påpekanden om faktafel fortsätter tyvärr Wiklund att sprida felaktigheter om vindkraftens kostnader och potential.
Tvärt emot vad Wiklund hävdar har Svenska Kraftnäts generaldirektör, Mikael Odenberg, flera gånger tydligt klartgjort att det inte är något problem att integrera de mängder vindkraft som kan vara aktuella till 2020.
Påståendet att elkonsumenternas nätavgifter kommer att fördubblas till följd av vindkraftsutbyggnaden stämmer inte heller.

Utgångspunkten är alltid att elproducenten själv står för samtliga kostnader direkt relaterade till anslutning av ny elproduktion, medan Svenska Kraftnät står för de förstärkningar som myndigheten anser vara samhällsekonomiskt lönsamma.
Den totala planerade investeringsvolymen i stamnätet fram till 2025 beräknas av Svenska Kraftnät till 55-60 miljarder, men huvuddelen av kostnaderna avser försörjningssäkerhet, reinvesteringar samt ökad marknadsintegration med omvärlden.

Wiklund har inte belägg för att merparten av dessa kostnader beror på utbyggnaden av vindkraft.
Energimyndigheten har också i en rapport till regeringen visat att elkonsumenten skulle tjäna på en höjd ambition för förnybar elproduktion och effekten för den svenska basindustrin som inte behöver betala för elcertifikaten är ännu större, vilket ger svensk basindustri en internationell konkurrensfördel.

Utöver ett stopp för vindkraften och en minskad marknadsintegration är Wiklunds lösning på klimatproblemet att bygga den så kallade fjärde generationens kärnkraftverk.
En teknik som är på forskningsstadiet och som aldrig har byggts kommersiellt och inte beräknas kunna göra det förrän tidigast på 2030-talet. Kostnaderna för sådana reaktorer är av förklarliga skäl mycket spekulativa.

Låt oss ta klimathotet på allvar och fokusera på de lösningar vi har i dag.
Med rätt förutsättningar kan vindkraften spela en avgörande roll i omställningen av Europas energisystem.
Det är en teknik som är beprövad, billig i jämförelse med alternativen och kan snabbt byggas i stor skala. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för vindkraft och med en integrerad elmarknad gör vindkraften lika stor miljönytta här som i våra grannländer.

Anton Steen
Analys och samhällskontakter
Svensk Vindenergi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel