Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förvaltningsrätten avslår krav på inhibition

Annons


Det blev bakslag för "Gruppen för skäliga sopavgifter" i Förvaltningsrätten.
Gruppen hade yrkat på inhibition av beslutet om nya föreskrifter för avfallshantering som kommunfullmäktige (kf) fattade den 18 april, det vill säga att rätten skulle ogiltigförklara beslutet tills dess att en slutlig laglighetsprövning av beslutet genomförts. Men rätten gick inte alls på den linjen.

Gagnefs kommunfullmäktige fattade i april beslut om nya föreskrifter för avfallshanteringen och avfallstaxan. De nya föreskrifterna beslutades träda i kraft den 1 maj i år.
"Gruppen för skäliga sopavgifter" överklagade beslutet, och begärde inhibition till dess att rätten prövat beslutet.
I sin överklagan framför gruppen en rad skäl för att kf:s beslut ska ogiltigförklaras.

Flera punkter

x Kommunen handlar i strid mot likabehandlingsprincipen genom att under tre års tid ha bedrivit arbete med att hitta alla fritidshusägare. Under denna tidsperiod har tunnor körts ut och räkningar skickats till vissa fritidsområden, men inte till andra.
x Dala Vatten och Avfalls utkörning av tunnor till fäbodarna orsakar skattebetalarna stora kostnader då tunnorna kommer att behövas hämtas tillbaks när beslutet slutligen prövats och upphävts.
x Kommunen har inte följts Miljöbalkens bestämmelser med avseende på samråd med berörda kommunbor.
x Gagnefs Teknik AB:s styrelse inte är sammansatt enligt bolagets bolagsordning, och de föreskrifter som bolaget tagit fram gäller därför inte.
x Gagnefs Teknik AB och Dala Vatten och Avfall har samma vd, vilket innebär jäv.

Avslår yrkande

Rätten säger i sitt beslut att inhibition endast kan komma i fråga om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och att det kan åsamka enskilda eller det allmänna beaktansvärd skada.
Med hänsyn till vad som hittills framkommit, säger rätten, finns inte skäl att besluta om inhibition och sopgruppens yrkande avslås därför.
- Det är positivt att inte processen kring de beslut vi fattat om avfallshanteringen inte stoppas upp, kommenterar kommunalrådet Sofia Jarl (C).


CHARLOTTA RÅDMAN FRANS