Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggnadsnämnden får inte prövningstillstånd av kammarrätten

Annons

I måndagens tidning skrev DD om byggnadsnämnden i Gagnefs kommun som begärt att kammarrätten hjälper till med tolkningen av en detaljplan som berör ett upphävt bygglov för ett hus på bostadsområdet Väster Nässjön i Djurås. Nu har kammarrätten slagit fast att inte bevilja det överklagade länsrättsbeslutet.

Länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens meddelade bygglov i juli efter överklagande av grannar och fann enhälligt att avvikelserna var så stora att de inte är förenliga med den gällande detaljplanens bestämmelser och syfte. Nämnden, som saknar klagorätt eftersom den inte är part i målet, överklagade till länsrätten, som för en dryg månad sedan meddelade att nämnden inte har klagorätt i ärendet.

Enskilt ärende

En källa till DD meddelar att fastighetsägaren har haft laglig rätt att överklaga länsstyrelsens beslut men istället övertalade byggnadsnämnden fastighetsägaren att inom besvärstiden tre veckor ta saken i egna händer på skattebetalarnas bekostnad och överklagade länsstyrelsens upphävda bygglov till länsrättens domstol. Länsrätten kunde naturligtvis inte låta byggnadsnämnden ta upp en enskild sakägarens ärende genom att nämnden inte är part i målet och inte heller få agera som klagande part enligt förordningar och rättspraxis. Länsrätten meddelade därmed i sitt beslut i augusti att miljö- och byggnadsnämnden inte har klagorätt och är alltså inte behörig att överklaga.

Gå till botten

Byggnadsnämndens ordförande och byggförvaltningen har uttalat att man vill gå till botten i ärendet med att låta få rättsinstanser med skattemedel utreda hur man ska förhålla sig till gällande detaljplan. Man tog återigen saken i egna händer utan att ha behörighet att göra det och överklagade länsrättens beslut till kammarrätten. Det upphävda bygglovet är således inte sakfrågan. Kammarrättens beslut den 11 september meddelade att domstolen inte funnit skäl att ge prövningstillstånd och fastställer länsrättens beslut att byggnadsnämnden inte är behörig att överklaga.

Fel av nämnden

Nu har byggnadsnämnden möjlighet att fortsätta överklaga kammarrättens beslut i regeringsrätten. Regeringen anser i en nyligen genomförd statlig översyn av bygglagens tillämpning att Gagnefs kommun i rättssäkerhetens intresse ska, liksom byggnadsnämnder i alla kommuner, följa lagen och handlägga avvikelser mot detaljplaner och dess syfte inom de ramar som rättspraxis fastställer som godtagbara. Fastighetsägaren som drömt om sin nya bostad har möjligheten att ändra sina byggnadsritningar och söka nytt bygglov, skäligen utan merkostnad för honom. Han har även möjligheten att begära resning i länsrätten och återställande av försutten tid för överklagandet som på eget initiativ och felaktigt gjordes av byggnadsnämnden.

ANGELICA LINDVALL

Annons