Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Göran Greider: Rutbidraget tar från de många och ger till de få!

Rut är omvänd fördelningspolitik

Den statliga subventionen av städtjänster i hemmet infördes av Reinfeldtregeringen den 1 juli 2007 och det var ett inslag i ett stort batteri av åtgärder som gynnade välbeställda. Rutbidraget är nämligen ett mycket effektivt sätt att gynna höginkomsttagare på bekostnad av låginkomsttagare.

Åren 2006 till 2010 går i själva verket den största politiska offensiv för ökad ojämlikhet av stapeln som vi sett i detta land i modern tid.

Det var då förmögenhetsskatten försvann, socialförsäkringen stramades åt på de sjukas bekostnad, a-kassan försämrades, skatterna sänktes med enorma belopp och en rad utförsäljningar och privatiseringar genomfördes. Att det samtidigt var den period då högerpopulismen började växa är knappast någon slump: Svaret på en ny social otrygghet blev missnöje.

Detta var den nyliberala eran i svensk politik par excellence. Och nästan allt som genomfördes bidrog till att gynna de översta skikten i samhället.

Just rutavdraget är på sätt och vis det mest symboliska i detta fördelningspolitiska haveri. Jag kallar det hellre rut-bidraget, eftersom det i praktiken rör sig om ett regelrätt bidrag specialdestinerat till de mest välbeställda.

“Mer än hälften av avdragsbeloppet går till femtedelen med högst inkomster.” Det konstaterar Riksrevisionen om ruttjänsterna i en rapport som i vintras detonerade i offentligheten. Revisorerna visade att rut-bidraget inte, så som det hade hävdats och hoppats från förespråkarnas sida, är självfinansierande. Det kostar helt enkelt staten pengar när städhjälp och annan hjälp i hemmet subventioneras.

I klartext betyder det att även de med låga inkomster via skattsedeln är med och bekostar städningen av stora villor i rika områden i Sverige. Medan äldreomsorg, vård, skola, fritis eller förskola alltmer fått gå på knäna har statsmakterna med berått mod accepterat att medel i statsbudgeten kanaliseras till rutbidrag.

Införandet av rut föregicks av en debatt där problemet med svarta tjänster överdrevs våldsamt och där det utlovades att “reformen” skulle vara, eller med tiden i alla fall bli, självfinaniserande.

Det är den inte, vilket Riksrevisionen visar. Det är heller inte så att rutbidraget i huvudsak går till stressade barnfamiljer för att lösa det berömda livspusslet.

Riksrevisionens rapport riktar ett förödande slag mot hela idén om rutbidragets goda effekter på samhället. Inte ens idén att det skulle ge arbetslösa lågutbildade i Sverige en jobbchans håller heller riktigt streck – mycket av arbetet utförs nämligen av arbetskraftsinvandrare från övriga EU.

Nej, ut med rut! Det borde vara en självklarhet. Det Sverige behöver är fungerande äldreomsorg, sjukvård, fritis, förskola och så vidare och det är dit skattepengarna bör gå

Och nu är det alltså, enligt ett förslag från regeringen i enlighet med Januariavtalet, meningen att Rutbidraget ska göras än mer generöst.

Bidrag ska utgå från staten för att exempelvis möblera en villa eller köra tvätt till en tvättinrättning. Taket för rutavdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000.

Detta sker i ett läge där en pandemi har fläkt upp underbemanningen i äldreomsorgen och resursbristen i vården till allmän beskådan. Ett utökat rutbidrag innebär inget annat än att det privilegiesystem som en borgerlig regering inrättade späds på ytterligare.

Och: det är till råga på allt en socialdemokratisk regering som kommer att föreslå det. Socialdemokratin bedriver därmed i denna fråga omvänd fördelningspolitik: från de många till de få går pengarna.

Nej, ut med rut! Det borde vara en självklarhet. Det Sverige behöver är fungerande äldreomsorg, sjukvård, fritis, förskola och så vidare och det är dit skattepengarna bör gå och det är där en massa människor skulle behöva anställas.

Kommentar: Denna ledare publicerades ursprungligen i februari i Dala-Demokraten. Jag har uppdaterat den efter att regeringen nu ska lägga förslag om ett utvidgat Rut-bidrag.