Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Grund saknades för tvångsåtgärder

Hand­läggningen har varit bristfällig. Svartbyggeböter och polisinblandning har saknat grund. Kritiken från revisorerna är svidande mot byggnadsnämnden i Malung-Sälen.

Tidningen har tidigare berättat om fastighetsägaren, som känt sig förföljd och kränkt av byggnadsnämnd och kommuntjänstemän.

Vid ett par tillfällen har de skickat polisen på fastighetsägaren, i stället för att använda traditionella rutiner för delgivning och inspektion.

Fastighetsägaren har även fått ”böter” för svartbygge och krav om rivning, som det inte funnits grund för.

Bygget behövde inte bygg­nadslov. Detta har fastställts i överprövning av nämndens beslut.

Revisionsbyrån KPMG har, på uppdrag av kommunrevisorerna, granskat handläggningen. Resultatet har blivit allvarlig kritik i fem punkter:

Beslutet om handräckning av polis för inspektion saknade grund. Revisorerna finner inget annat än att de tjänstemän som skulle ut­föra inspektionen begärde handräckning, trots att det inte finns några uppgifter om hot eller liknande.

Revisorerna är också utomordentligt tveksamma till att tjänstemän har delegation för ett så ingripande beslut som polishandräckning.

– För den enskilde måste det uppfattas som en ­mycket ingripande åtgärd, och sannolikt också kränkande, som ska tillgripas endast i nödfall, menar revisorerna.

Åtgärden att delge fastighetsägaren med hjälp av polis ser revisorerna inget skäl till.

Det hade varit mycket enklare att skicka hand­lingen med rekommenderat brev och mottagningsbevis.

Polisdelgivningen har, enligt revisorernas mening, snarast bidragit till att ytterligare försämra möjligheterna till dialog i ärendet.

Påförandet av avgift för den påstått olovligt uppförda byggnaden har undanröjts av länsstyrelsen med hänvisning till de undantag som kan finnas. Dessa borde ha beaktats redan vid den kommunala handläggningen, menar KPMG:s revisor.

Fastighetsägaren har hävdat att han först fått besked från en byggnadsinspektör att det inte skulle behövas bygglov.

Revisorerna har fått tillgång till handlingar i ärendet först efter tre veckor. Detta är inte acceptabelt. När kommunfullmäktiges granskande organ begär material ska detta tas fram omgående.

Akten i ärendet är inte kom­plett. Beslut har inte dokumenterats, delegations­beslut har inte redovisats, och handlingar, som bevisligen har kommit till nämnden, har försvunnit ur akten.

– Utomordentligt allvarligt är att handläggningen av ett myndighetsärende inte dokumenteras på ett korrekt sätt.

– Rättssäkerheten ska tryggas av att hanteringen av ett ärende kan följas, både av hänsyn till den enskilde och med hänsyn till att myndigheten ska kunna granskas.

– I detta fall är det inte möjligt att få en fullständig och korrekt bild av ärendet. Det innebär också att offentlig­hetsprincipen, som är en av hörnstenarna i vår demokrati, sätts åt sidan.

– Över huvud taget är det svårt att frigöra sig från tanken att handläggningen präglats av ett betydligt mer kraftfullt ingripande och åtgärder av tvångskaraktär, än vad ärendet i sig motiverar, avslutas den kritiska revisionsrapporten.

Anders Mojanis
anders.mojanis@dt.se