Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här ska fler bostäder byggas

Under torsdagens kommunfullmäktige ska beslut tas angående antagandet av detaljplanen för bostadsbygge på Galgberget.
Området för bostadsbyggandet omfattar området längs med Zinkstigen och Nedre Gruvrisvägen.
LÄS ÄVEN: Bygget upprör 9-åriga Nora: "När jag fick veta att ni skulle bygga hus här började jag gråta"


DD-appen: Ladda ner vår nya app från App Store för iPhone eller i Google Play för Android.

Bostadsbyggandet på Galgberget expanderas och under torsdagens kommunfullmäktige väntas man ta beslut gällande detaljplanerna för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen.

Syftet med detaljplanen är att planlägga det som i dag inte är planlagd kommunägd mark och i planen står att småhus, flerfamiljshus, äldreboende samt förskola tillåts i området.

LÄS MER: Ytterligare två bostadshus ska byggas på Galgberget

Under hösten, i augusti, godkändes detaljplanerna av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för granskning och i planbeskrivningen förklaras att Galgberget behöver kompletteras med fler småhustomter och att sådana är en bristvara i kommunen. Man anser även att detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.

KOPPARSTADEN: "Skulle bli förvånad om det inte blir fem hus"

Redan 1990 är Nedre Gruvriset antaget som bostadsområde men att detta upphävdes i april samma år. I planen framgår det dock att det berörda området åter ska planläggas vid det fortsatta exploateringen inom Nedre Gruvriset.

SE BILDER: Så kommer lägenheterna se ut vid höghusen på Galgberget

Området för detaljplanen innefattar även förorenad mark efter gruvdriften. Under hösten 2014 togs prover på fem olika platser där halterna visade sig ligga under Naturvårdsverkets riktlinjer förutom bly. Men halten bly ligger under Falu kommuns egna riktlinjer gällande för bostadsmark. I andra mätpunkter ligger bly och arsenik över Falu kommuns platsspecifika riktvärden.

FLER BYGGEN: Bostäder planeras vid Gamla Postenparkeringen