Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Imse Vimse måste åtgärda brister

BORLÄNGE  Unga Örnar måste ändra en del om de ska få fortsatt bidrag för sin verksamhet i öppna förskolan Imse Vimse. Det konstaterar kommunen efter tillsyn som visar brister bland annat när det gäller barnperspektivet, integrationsaspekten och hur man följer läroplanen. Nu krävs skriftliga åtgärdsförslag senast den 4 december.

De senaste åren har Unga Örnar fått bidrag från barn- och bildningsnämnden för att bedriva den öppna förskolan Imse Vimse i Tjärna ängar.Medlen har beviljats utifrån ansökan och redogörelse som Unga Örnar varje år lämnat till nämnden, men någon tillsyn har inte gjorts förrän den 19 oktober i år.I slutet av februari beviljades förskolan ett bidrag på 225 000 kronor. Samtidigt beslutade barn- och bildningsnämnden att insyn i verksamheten skulle tillförsäkras.Man krävde även en redovisning av hur integrationsperspektivet beaktas.Under tillsynsbesöket på Imse Vimse intervjuade två verksamhetsutvecklare från utvecklingskontoret den kvinna som arbetar halvtid på förskolan. Ytterligare två personer finns dagligen genom arbetsmarknadsåtgärder med i verksamheten som enligt uppgift får besök av 15 – 147 barn och 4 – 73 vuxna per månad, med tre eftermiddagar per vecka och öppet under loven.Tillsynsgruppen fann bland annat att det saknas en viktig länk i integrationsarbetet, eftersom huvudsakligen kvinnor och barn med annan språklig och kulturell bakgrund besöker förskolan.Endast vid enstaka tillfällen har besökare med svensk bakgrund sökt sig till verksamheten.Däremot har förskolan haft stor betydelse i att integrera grupper från olika bakgrunder med varandra, enligt personalen.Enligt tillsynsgruppen har verksamhetens fokus mestadels lagts på de vuxna besökande. Alltför stor spridning på barnens ålder gör det svårt att bedriva pedagogisk verksamhet med utgångspunkt från varje barns behov och förutsättning som skollag och styrdokument föreskriver.Fortbildningsplan och kompetensutveckling för personalen efterlyses och dessutom vill tillsynsgruppen att lokalerna bättre ska anpassas till barnens ålder och behov liksom till antalet besökare.Nu måste Unga Örnar snaras vidta åtgärder för att få de 250 000 kronor i bidrag man ansökt om inför 2013. Verksamheten ska anpassas så att den uppfyller kraven enligt skollagen och förskolans läroplan måste följas. Dessutom kräver barn- och bildningsnämnden att verksamheten hos Imse Vimse får ett tydligare barnperspektiv och på ett påtagligare sätt utgår från barns behov och förutsättningar.Lena Relte