Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Inga falska polisbilar och spriten blir dyrare – här är nya lagar

Bort med falska polisbilar från vägarna, dyrare sprit och sämre avdragsmöjligheter för resor till och från jobbet. Det är bara några av de nya lagar och förordningar som träder i kraft på söndag, när 2016 har blivit 2017.

Här nedan en finns en del av nyheterna vi har att förhålla oss till för befinna oss inom lagens råmärken.

Höjt tak för lönebidrag och tolkstöd för personer

Taket för den bidragsgrundande lönekostnaden för lönebidragsanställda höjs med 500 kronor till 17 100. Även taket på stöd för tolk till syn- och hörselskadade höjs i den förordning som ändras.

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Åldersgräns på 18 år införs för att delta i ett lotteri som omfattas av tillstånd från stat, kommun, länsstyrelse eller Lotteriinspektionen när lotterilagen ändras. Vidare ska den som ordnar lotteriet säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Vidare införs krav på att marknadsföring ska ske måttfullt – och inte inriktas till personer under 18 år.

Ändrade regler på elskatteområdet

Bara en enda skattesats på el kommer att finnas, vilket är ett sätt att uppfylla EU-rättens statsstödsregler. Den skattesats för kommunerna i norra Sverige, inklusive de nordligaste dalakommunerna, ersätts med en nedsättning av skattenivån med 9,6 öre per kilowattimme. En del större datacenter kommer, liksom exempelvis tillverkningsindustrin, att få sänkt energiskatt med 0,5 öre per förbrukad kilowattimme.

Sänkt reklamskatt

Skattesatsen för annonser ibland annat dagstidningar sänks från 3 till 2,5 procent. För övriga annonser och annan reklam blir sänkningen 0,35 procentenheter och stannar på 7,65.

Höjd skatt på alkohol

Det blir dyrare att handla hos Systembolaget. Spriten blir en procent dyrare medan öl, vin och övriga alkoholhaltiga drycker blir fyra procent dyrare. Enligt regeringens publikation ”Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017” blir en flaska öl 25 öre dyrare, vinflaskorna 95 öre och en flaska pris hoppar upp ungefär två kronor i pris.

Omsättningsgräns för mervärdesskatt (moms) införs

Mikroproducenter av exempelvis förnybar el, eller andra med ytterst små verksamheter, omfattas av att en omsättningsgräns för mervärdesskatt införs. Gränsen uppgår till 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt (moms). Syftet är att minska den administrativa bördan för mindre verksamheter med liten omsättning.

Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Momsen på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne mer än halveras. Mervärdesskatten för dessa tjänster reduceras från 25 till 12 procent.

Komplettering av RUT-avdraget

RUT-avdraget utvidgas och kommer från och med det nya årets inträde även att omfatta reparation och underhåll av vitvaror (kyl, frys, och spis exempelvis) som utförs i bostaden.

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor

Den ekonomiska tröskeln för att få göra avdrag för resor till och från jobbet höjs med en tusenlapp. Gränsen kommer därmed att gå vid 11 000 kronor och blir användbar första gången i samband med deklarationen 2018.

Förbättrade möjligheter till skuldsanering

Ny skuldsaneringslag inför för att ge fler ”evighetsgäldenärer” möjlighet att ansöka om och genomgå skuldsanering. De som beviljas sanering av sin ekonomi får två årliga betalningsfria månader: juni och december. Dessutom införs en skuldsaneringsmöjlighet för företagare

Stärkt rätt för misstänkta och tilltalade att få tillgång till sin försvarare

En misstänkt som är frihetsberövad, och som företräds av försvarare – offentlig eller privat som uppfyller önskemålen – får oinskränkt rätt att träffa och samtala i enrum med försvararen. Lagändringen innebär även att ett barn som frihetsberövats har rätt att omedelbart få en närstående underrättad om orsaken till att han eller hon är inlåst.

Falska polisbilar ska bort från gatorna

En polisbil är en polisbil och körs av en polis. Det ska allmänheten kunna lita på från och 1 januari 2017. Den nya lagen innebär att Polismyndighetens och Säkerhetspolisens vapen, samt ordet polis, får bara användas på riktiga polisfordon – om inte ägaren skaffat ett särskilt tillstånd. Vid brott mot lagen kan polis beordra ägaren att ta bort det från fordonet. Det även förenas med vite.

Användningen av plastbärkassar ska minska

I syfte att minska antalet bärkassar av plast, som många av oss köper i butikerna när vi handlar, ska den som tillhandahåller kassarna informera konsumenterna om miljöpåverkan.

Ändring jaktlag för snabbare domstolsbeslut

Gäller att mål i domstol som gäller jakt på björn, varg, järv, lo, eller kungsörn ska handläggas skyndsamt. Syftet med änringen är at t påskynda domstolarnas handläggning.

Höjning av riksnormen för beräkning av försörjningsstöd

Samtliga poster i riksnormen höjs med 1 procent. Normen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla.

Fakta: Nya lagar

Regeringens publikation ”Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2016/2017” finns att läsa här i sin helhet. (Extern länk)