Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingalill Persson (S): Är Landstinget Dalarna verkligen sämst i Sverige?

/
  • Landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson ställer sig frågande till bilden av Landstinget Dalarna som

Annons

Under de senaste veckorna har det i Dalarnas Tidningars olika editioner och i diverse inslag i Radio Dalarna framförts att Landstinget Dalarna är sämst i Sverige. Är detta en korrekt bild? Det påstås också att jag personligen är ansvarig för detta! Ett intressant påstående! Jag tror ingen politiker, inte ens statsministern, åtnjuter så stor makt. Alla stora beslut i landstinget underställs landstingsstyrelsen med 15 ledamöter och landstingsfullmäktige med 83 ledamöter. Som landstingsstyrelsens ordförande har jag naturligtvis ett särskilt ansvar och det ansvaret tar jag fullt ut. Detta trots alla personliga påhopp som framförs i media. I Sverige har vi en tydlig lagstiftning hur demokratin ska vidmakthållas. Det gäller även Landstinget Dalarna!

LÄS MER: Ett kallt permanent duggregn över sjukvården

Svensk sjukvård står i dag inför de största utmaningarna någonsin. Under de senaste tio åren har de generella statsbidragen till sjukvården minskat. Däremot har vi fått en hel del specialdestinerade statsbidrag till specifika områden, omgärdade med stor byråkrati. Under samma tidsrymd som de generella statsbidragen blivit allt mindre har den medicinska och tekniska utvecklingen gått framåt med stormsteg. Detta till stora kostnader för landstingen. Det är en ekvation som inte går ihop!

Utvecklingen har medfört att landstingen har stora ekonomiska underskott i hälso- och sjukvården. Den process som Landstinget Dalarna i dag befinner sig i genomgår alla landsting utom ett. Detta är ingen tröst men kan vara bra att känna till eftersom det från vissa håll påstås att det bara är Landstinget Dalarna som har finansieringssvårigheter. För kännedom kan jag informera om att de senaste årens skattesänkningar inneburit 350 miljoner mindre i skatteintäkter till Landstinget Dalarna. Skatteintäkter som sjukvården varit i stort behov av!

LÄS MER: TV: S, V och MP står bakom tjänstemanna förslagen

Nu kommer ett flertal besparingsbeslut som kräver handlingskraft och politiskt mod. Under det här året har vi vänt på varje sten i landstingets verksamhet och resultaten har jämförts med andra likvärdiga landsting. De förändringar som kommer att genomföras ska även fortsättningsvis garantera en patientsäker vård. Detta har vi politiker varit mycket tydliga med att framhålla till professionen som tagit fram de olika förslagen till besparingar.

Förändringar skapar alltid oro men vi är övertygade om att vi i Dalarna måste organisera oss som övriga jämförbara landsting. Det finns inga motiv för att Dalarnas sjukvård ska ha en annan organisation eller ett annat utbud av hälso- och sjukvård än andra landsting!

Som en motbild till allt negativt som sprids om Landstinget Dalarna kan det vara på sin plats att redovisa lite positiv fakta:

- Vi och Västernorrland utbildar flest läkare. Nu finns ca 100 ST- läkare på våra vårdcentraler

- De flesta färdigutbildade läkare stannar kvar i Dalarna.

- Vi har Sveriges bästa resultat vad gäller barndiabetes.

- Vi har Sveriges bästa överlevnad efter hjärtinfarkt, universitetssjukhusen inräknade.

- Vi har bland den bästa överlevnaden efter hjärtstopp.

- Vi betalar 30 undersköterskors utbildning till sjuksköterskor.

- Vi har ett mycket gott samarbete med Högskolan Dalarna som gör att de flesta färdiga sjuksköterskor börjar arbeta i Landstinget Dalarna.

Detta är några exempel på bra och kvalitativ verksamhet i Landstinget Dalarna. Det vore klädsamt om sådant då och då också lyfts fram i länets media!

Ingalill Persson (S)

Ordförande landstingsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons