Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Inget beslut i Region Dalarna om kollektivtrafiken

Det blev inget beslut om kollektivtrafiken i Region Dalarna nu heller utan en återremiss. Men målet är att ett nytt avtal ska vara i hamn i januari nästa år.

– Överenskommelsen ska tas på ett extra direktionsmöte den 23:e november, säger Leif Nilsson S-ordförande.

Även om frågan dragits i långbänk så är kommunerna och landstinget eniga om principen att betala efter invånarantal, säger Sofia Jarl(C) som är första vice ordförande.

Dagens princip att ett avtal ska godkännas av 16 parter - 15 kommuner och landstinget - är mycket tungrodd.

Att en skatteväxling följer med det nya avtalet verkar också de flesta anse vara rimligt. Det är en förberedelse inför regionbildning, säger Bengt Welin som utreder frågan.

LÄS MER: Nu rasar Borlänges pensionärer mot bussneddragningarna: "Vi tycker att det här är en skrivbordsprodukt"

Men övergången från ett system till ett annat mer rättvist är komplicerad, säger han.

– Det gamla sättet att betala kollektivtrafiken har kommit till vägs ände. Det byggde på att kostnaderna för varje resandekategori skulle belasta den kommun som resan gjordes i. Idag har vi ett samlat trafiksystem där olika resandekategorier samsas i samma resa. Då är det mest rättvisa att kommunerna betalar efter hur många invånare man har.

En ytterligare faktor som är komplicerad är att det statliga utjämningssystemet påverkar kommunernas och landstingets kostnader, säger han.

– I utjämningssystemet förlorar Dalarnas kommuner 63 miljoner kronor och landstinget 110 miljoner kronor. Det beror på att Dalarna anses ha lägre kostnader för kollektivtrafiken än genomsnittet i Sverige.

Utjämningssystemet slår också olika förkommunerna, säger han.

– När man byter finansieringssystem kommer de som varit gynnade i det gamla systemet att få ökade kostnader medan de som missgynnats kommer att få minskade kostnader.

– När man övergår till ett finansieringssystem som bygger på invånarantal är det sex kommuner som får högre kostnader och nio kommuner som får lägre kostnader jämfört med det gamla systemet.

Men det är nödvändigt att ändra system, betonar han.

– Det nya systemet är mer rättvist. Och Dalarna måste förbereda sig för en skatteväxling. När det finns en region med beskattningsrätt kommer kollektivtrafiken att finnas i den och en skatteväxling måste då vara genomförd.

Den totala kostnaden för kollektivtrafik i Dalarna är 774 miljoner kronor år 2016. Av detta står kommunerna för 448 miljoner och landstinget för 326 miljoner kronor. Dessutom betalar Dalarna totalt 173 miljoner kronor i skatteutjämningssystemet. Kostnader per invånare är 2 800 kronor. Räknas också utjämningssystemets kostnader inblir summan 3 374 kronor per invånare.

– Jag bedömer att alla inblandade nu är överens om hur kostnaderna ska fördelas i avtalet om kollektivtrafiken 2017, säger Bengt Welin.

– Genom det nya sättet att finansiera kollektivtrafiken blir det möjligt att rikta in planering och diskussioner på hur den skall utvecklas. Hittills har för mycket fokus lagts på hur trafiken skall betalas. Genom att tala mer om själva trafiken finns det också möjligheter att finna mer rationella lösningar. Bättre trafik, fler resande och lägre totala kostnader är målet för det nya avtalet om kollektivtrafik.

Sex kommuner får högre kostnader med det nya systemet: Rättvik, Falun, Mora, Orsa, Vansbro och Avesta. Jämförelsen gäller kostnaden för kommunerna för kollektivtrafiken 2016 jämfört med vad de budgeterat.

• Rättvik- 3 149 000 kronor och 292 kronor per invånare.

• Falun - 11 294 000 kronor och 198 kronor per invånare.

• Mora- 5 666 000 kronor och 283 kronor per invånare.

• Vansbro -1 017 000 kronor och 152 kronor per invånare.

• Orsa- 497 000 kronor och 74 kronor per invånare

• Avesta är speciell där ingår kommunens kostnader för nolltaxan och kostnaden landar då på 2 353 000 kronor. Men kommunens kostnader för nolltaxan är 4 638 000 kronor och kommunen skulle ha tjänat på det nya avtalet annars.

Övriga nio kommuner får minskade eller samma kostnader. Borlänge kommun hör till dem får minskade kostnader på 13 miljoner kronor. Men Borlänge och andra kommuner som får minskade kostnader har också betalat mer tidigare och de som får högre kostnader har betalat mindre tidigare enligt besluten som gällde då, säger Bengt Welin.

Men det handlar om stora kostnader, inte minst för en kommun som Falun, betonar Susanne Norberg S-kommunalråd.

– Drygt 11 miljoner är en kostnad utöver det som redan lagts i budgeten för kollektivtrafiken. Och budgeten lades redan i juni. Att få en så enorm extra kostnad blir svårt.

Därför är kompromissförslaget att första året ska Rättvik, Falun, Mora, Vansbro, Orsa och Avesa få halva den ökade kostnaden. Då delar övriga nio kommuner på den kostnad de slipper första året.

Nu blev hela ärendet återremmitterat.

– Vi behöver mer tid att informera, betonar Susanne Norberg.

Och det hade övriga kommuner förståelse för, betonar Lena Reyier (C).

LÄS MER: Bussgodset kan upphöra i Dalarna

LÄS MER: Bussar på Kvarnberget kan börja rulla igen