Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Falun har goda förutsättningar - men det krävs anpassningar

Annons

Berit Fredricsson (S) för i en debattartikel i Dala-Demokraten den 1 juli ett politiskt resonemang som innefattar såväl skolan som kommunen och Sverige som helhet.

Utgångspunkten är att Falu kommun efter åtta år av rödgrönt styre, i förhållande till genomsnittet i Sverige, har liten tilldelning till förskola och skola. Till detta kommer att resultatet av den så kallade Svärdsjöutredningen -som de själva har beställt- markerar brister i utbildningskvalitet, social utveckling och ekonomisk hållbarhet över tid.

Berits slutsats är att de borgerliga partierna (och SD) är desperata och beredda att fatta "okloka" beslut i såväl Falun som i Sverige som helhet, i syfte att "de rika" skall få mera och alla andra mindre.

Detta är en klassisk socialdemokratisk retorik, som fler och fler genomskådar.

Jag skall börja med att poängtera att ingen blir gladare än jag om tilldelningen till skolan ökar, men även med större tilldelning så kommer vi inte att släppa fokus på ekonomisk hållbarhet och kvalitet.

Falu kommun har 60 förskolor, 26 grundskolor och två gymnasieskolor med ett mycket brett programutbud. När det gäller förskolor och grundskolor är dessa utspridda över en stor geografisk yta. Tjänstemännen redogjorde för nämnden svårigheten att rekrytera och sedan nå ut med rätt resurser (pedagoger, elevhälsa, stödpersonal, etcetera) till alla dessa enheter.

Till detta kommer det mycket stora antalet förelägganden som avser brister i skolans lokaler, som kommer av många decennier med bristande underhåll. Samtidigt växer Falu kommun snabbt i vissa delar. I dessa delar av kommunen uppstår en stor frustration hos både vårdnadshavare och personal. Varför möter vi inte upp och bygger ut kapaciteten där behoven är mest akuta?

I en liten bisats nämner Berit att "många kloka insatser behövs för att nå en budget i balans". Den enda desperation jag har känt under föregående mandatperioden är frånvaron av diskussioner kring vilka dessa "kloka insatser" är. Nu lyfter Falualliansen dessa jobbiga och obekväma frågor till diskussion och beslut, och då får vi som sagt se vilka som är beredda att ta det ansvar som kommer med att vara förtroendevald.

Berit ger sig också in i ett resonemang kring skatter, där hon inte skiljer på skatt på arbete och skatt på konsumtion. Svensk välfärd har på många sätt möjliggjorts genom hushållens konsumtion under det senaste decenniet. Det har skapat arbetstillfällen och det har inneburit stora skatteintäkter till staten. Det vore för omväxlings skull intressant att höra S, V och Mp utveckla hur deras välfärdsmodell ser ut när dessa intäkter försvinner på grund av att hushållen inte har råd att konsumera.

Falu kommun har goda förutsättningar, men vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge för att vi har avstått från att göra obekväma anpassningar. Det är dags nu, för nästa generations skull.

Björn Ljungqvist (M), Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden Falu kommun

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips