Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Falun ska vara välkomnande för alla

Svar på Miljöpartiets insändare i DD den 24 april.

Miljöpartiet i Falun (Mp) skrev den 24 april att det är en het debatt om trafiksituationen i Falun. De hänvisade till det beslut som fattades i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 20 april om att en utredning ska göras gällande trafiksituationen i Falun. Det som inte riktigt framgick tydligt var att även Mp ställde sig bakom beslutet om att utredningen ska genomföras. Ett ställningstagande som även Miljöpartiets väljare ska vara glada för då detta är för Faluns bästa. 

Falun har under senare år vuxit och flera nya bostäder växer fram. Inte minst i de centrala delarna av Falun. Kvarteret Teatern står klart sedan ett par månader tillbaka och flera större bostadsprojekt är på gång som till exempel Rödbro (grusytan intill Knutpunkten) och Postenparkeringen.

Falun är föränderligt och vi behöver ta hänsyn till den utveckling som faktiskt sker

Dessa planerade bostäder är helt i enlighet med den fördjupade översiktsplan som har antagits i kommunfullmäktige och som beskriver en förtätning i centrumnära områden. Falun är föränderligt och vi behöver ta hänsyn till den utveckling som faktiskt sker. Fler personer innebär ökade rörelsemönster. Både av gående, cyklister och motordriven trafik. Det går inte att blunda för! Vid infart från exempelvis Svärdsjögatan, Nybrogatan eller Trotzgatan är det i dag inte är lätt att förstå var centrum ligger. Falugatan är en gågata under sommarhalvåret när uteserveringarna är öppna och gångfartsområde under vinterhalvåret. Att fordon olovligen åker där i dagsläget är något som vi inte kan bortse från.  

Därmed anser vi i Falualliansen (C, M, KD, L och FAP) att trafiken behöver utredas. Vi vill att Falun ska vara välkomnande för alla, både för oss som bor här och för våra besökare. Är det välkomnande att besökare som kommer från till exempel Lugnet och ska ner mot stan möts av förbudsskyltar mot motordriven trafik vid Kristine kyrka? Är det genomtänkt att tvinga all trafik från Dalarnas museum ut till Gruvgatan? Hur binder vi ihop Gruvan och Centrum med ett inbjudande gång/cykelstråk? Hur borde trafiken till och från Stora Coop ledas, ska verkligen all trafik till och från butiken vara beroende av in/utfart till E16? Hur får vi trafiken att flyta bättre i Rödbrogenomfarten? Detta är några av de frågeställningar som Falualliansen ställer och som gör att en översyn bör göras. 

Falualliansen vill att det ska vara smidigt för alla trafikanter att förflytta sig i vår vackra stad. I utredningsförslaget ska hänsyn tas till både gående, cyklister, kollektivtrafik och övriga fordon. Olika trafikslag ska inte ställas emot varandra. Ett jämt flöde utan för många start och stopp är bra även för utsläppen. Parkeringsplatser bör ligga så att de är både strategiskt placerade utifrån centrumhandeln men även väl placerade utifrån ett säkerhetsperspektiv. Därmed finns förslag på att se över om vissa parkeringsplatser bör flyttas  

Under året kommer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta med det material som en destinationsundersökning och en trafikmodell resulterat i. Det är ett underlag som visar hur trafikflöden påverkas i olika delar av Falun samt hur trafiken rör sig. Var kommer fordonen ifrån och var är de är på väg?  Viktig statistik som ger ett underlag till att analysera trafiken i Falun.

Falualliansen ser fram emot att ta del av utredningen när den är klar. Falun behöver ett centrum som är välkomnande och säkert för alla.

Susanne Martinsson (C) 

Ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falun

Kent Svens (M) 

Vice ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falun

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips