Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Låt Falun vara sjöstad!

Annons

Att Kristdemokraterna i Falun vill göra Falun till en sjöstad är allmänt känt. I Falun har vi sjöar och goda förutsättningar. Men vi har aldrig vågat se vatten som infrastruktur.

Här om dagen ingick jag i en grupp där vi hade Workshop om översiktsplan för Runns framtid. På plats fanns det nyckelpersoner både från Borlänge samt Falun. Ämnet var Runns utveckling och dess betydelse för Falun samt Borlänge. Det blev en fantastisk diskussion som utmynnade i en mängd kreativa förslag som är värda att pröva. Falun omges av fantastiska möjligheter för att kunna bygga på vatten, samt acceptera fritidsbåtar som en ny boendeform i Falun. I Västerås är det en verklighet sedan 2011.

Då boende på båt inte är föreskrivit i plan- och bygglagen kommer båtarna istället att tillverkas i EU:s fritidsbåtsdirektiv med CE-märkning. Detta var avgörande för Västerås kommuns ställningstagande gällande beboeliga fritidsbåtar som ny boende form. I Västerås erbjuder man bryggplats till beboeliga fritidsbåtar med ett nyttjanderättsavtal som löper tio år. Detta kan i allra högsta grad vara möjligt även för Falun.

Att bo nära vattnet har varit attraktivt i alla tider, samtidigt som många även vill bo stadsnära. Oftast är dock de mest attraktiva vatten- och stadsnära lägena ur bostadssynpunkt redan tagna i anspråk. Detta faktum skapar i sin tur att nya boendeformer som beboeliga fritidsbåtar blivit allt mer aktuella.

Denna nya boendefrom gör att man både kan bo på vatten- och stadsnära platser, samtidigt som det finns möjlighet att förnya stadsbilden och förtäta städerna. Den tillåter ett vattennära läge som är flexibelt, vilket även ger anpassningsbara boendemöjligheter eftersom den beboeliga fritidsbåten vid behov kan flyttas.

En sjönära stad kan stärka sin profil som sjöstad genom att utveckla permanent boende på båt och på så vis skapa fler bostäder samt utveckla permanent boende på båt och då skapa fler bostäder samt utveckla en levande sjöstad.

Katarina Gustavsson, Kristdemokraterna

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips
Annons