Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Pandemin visar på behovet av hållbara system

Som en effekt av coronapandemin är det ett nära nog halverat regionfullmäktige – 43 gentemot vanligtvis 83 ledamöter - som nu ska besluta om Region Dalarnas regionplan och budget. Vi lär få leva med coronan under en överskådlig tid och behöver ta till oss av de lärdomar som görs längs med vägen.

Tidigare i våras beslutade Dalasamverkan om ett antal stödåtgärder för att mildra effekterna av coronakrisen. Tyngdpunkten i våra budgetsatsningar handlar visserligen om bättre tillgänglighet för primärvård och slutenvård, men är det något som coronan har lärt oss så är det nödvändigheten av mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara system.

Det räcker inte med att uppmuntra dalfolket att handla lokalt för att stötta det lokala näringslivet

Detta återspeglas i den regionplan vi debatterar idag. Många mindre lokala företag kämpar för närvarande på ruinens brant. Det räcker inte med att uppmuntra dalfolket att handla lokalt för att stötta det lokala näringslivet. Dalasamverkan satsar därför på socialt företagande som jobbar med samhällsutmaningar som en åldrande befolkning, integration och inte minst ofrivillig ensamhet.

Den tilltagande resistensen mot antibiotika riskerar att göra det omöjligt att bota enkla sjukdomar. Dalasamverkan väljer närodlade livsmedel istället för ekologiska eftersom svensk djurhållning är ett av världens renaste när det handlar om användning av onödig antibiotika.

Att gynna det lokala jordbruket och handla närproducerat gynnar även miljön och bidrar till att Sverige kan upprätthålla en bättre beredskap vid kriser och konflikter. Vi har högre ambitioner med vårt miljöarbete än den tidigare majoriteten!

I vårt ständigt pågående miljöarbete har vi i regionplan 2021 även givit förvaltningen i uppdrag att se över hur engångsartiklar kan fasas ut och ersättas med flergångsartiklar, hur avfallsmängden kan minskas och dessutom utformningen av rutiner för återbruk och återvinning. Vi strävar även efter att Region Dalarnas fordon drivs med fossilfria bränslen och ska ta fram en plan för elbilsladdare i anslutning till regionens verksamheter.

För att möta nästa kris behöver det även upprättas ett omsättningslager av sjukvårdsartiklar i egen regi eller tillsammans med närliggande regioner.

Med coronapandemin följer isolering och psykisk ohälsa. Den ofrivilliga ensamheten har närmast utvecklats till en folksjukdom och är ytterst kännbar för många äldre som isoleras i sina lägenheter.

Dalasamverkan satsar på att förstärka primärvårdens möjligheter att möta psykisk ohälsa hos barn, unga och vuxna och korta köerna till BUP. Något enkelt recept mot den ofrivilliga ensamheten finns inte. Utan tvekan behövs det dock fler naturliga sätt att mötas på, den dagen när alla fritt kan röra sig ute igen.

Dalasamverkan

Ulf Berg (M)

Sofia Jarl (C)

Christer Carlsson (M)

Birgitta Sacrédeus (KD)

Lisbeth Mörck-Amnelius (DSP)

Bo Brännström (L)

Kerstin Lundh (MP)

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips