Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: "Tycker Folkets hus-föreningen att jag är en rättshaverist?"

I protokoll från styrelsemötet den 9 september i Folkets hus-föreningen rapporteras från det informationsmöte som hölls dagen innan, det vill säga den 8 september 2019. Protokollet har inga reservationer eller protokollsanteckningar. I paragraf nummer 122 sägs att ”ovederhäftig och hätsk kritik framfördes av en minoritet på mötet som uppvisade ett klart rättshaveristiskt beteende”.

Jag önskar svar på följande fråga: Ingår undertecknad i denna minoritet? Jag önskar endast svar ja eller nej. Utan några som helst utläggningar i övrigt. Ja. Eller Nej. Eller inget svar alls.

Av paragraf nummer 129 i samma protokoll framgår att styrelsen på fullt allvar diskuterat frågan om uteslutning av ”andelsägare som medvetet och illvilligt skadat föreningen”. Någon majoritet för uteslutning kunde tydligen inte nås varför frågan föll. Dock med en antydan, som jag ser som ett hot, om att frågan kan komma att tas upp på ett kommande årsmöte. Jag önskar därför svar också på följande fråga: Är undertecknad en av de ”andelsägare som medvetet och illvilligt skadat föreningen” och vars uteslutning från föreningen styrelsen diskuterat? Ja. Eller Nej. Eller inget svar alls. Således mycket enkelt och kort hållet.

Jag kan tillägga att jag under hösten anlitat advokat som gjort en utredning för klarläggande av rättsläget beträffande uteslutning av medlemmar i ekonomiska föreningar och detta till en kostnad naturligtvis. Vi har även haft en intressant diskussion om vad som i dagligt tal inom rättsväsendet avses med begreppet rättshaverist.

Konsulterad advokat konstaterar kort att här har vi måhända något som börjar likna ett gränsfall vad beträffar anständighet

Under det allmänna mötet i Folkets hus söndagen den 8 september påstods det plötsligt och fullständigt opåkallat att delar av styrelsen för Folkets hus granskat de redovisningar som Föreningen Biljettkassan inlämnat till och fått godkända av kommunen för sin verksamhet i Säters Biograf&TV-museum. Mötesordföranden riktade plötsligt blicken mot en närvarande journalist ungefär som att uppmaningen var att "här fanns det minsann oegentligheter att upptäcka för en grävande journalist".

Undertecknad vill nu gärna veta om styrelsen beslutat att denna granskning skulle ske och i så fall varför. Men en fråga som Föreningen Biljettkassan definitivt kräver svar på är: Vilka oegentligheter handlar det om?

Detta är ett mycket grovt och fullständigt huvudlöst påstående som definitivt kräver ett svar. Det fanns ett 30-tal deltagare vid mötet som alla hörde vad som sades. Än en gång: Vilka är oegentligheterna?

Konsulterad advokat konstaterar kort att här har vi måhända något som börjar likna ett gränsfall vad beträffar anständighet.

Vi är många som inte annat önskar än ett framgångsrikt Folkets hus, men som vid minsta kritisk synpunkt bemöts med hot om uteslutning och disciplinära åtgärder

Allmänheten var inbjuden till ett informationsmöte om situationen i Folkets hus och plötsligt gav man sig på Biografmuseet. Hur tänkte ni där och då?

Vi är många som inte annat önskar än ett framgångsrikt Folkets hus, men som vid minsta kritisk synpunkt bemöts med hot om uteslutning och disciplinära åtgärder, vad nu det sistnämnda kan tänkas föreställa.

”Management by fear” är fel väg att gå och kan aldrig leda till framgång. Ni skrämmer nämligen ingen.

En aning pikant är ju också det faktum att kommunalrådet Nilsson (S) var adjungerad deltagare i ovan nämnda styrelsemöte i Folkets hus, där han alltså fick lyssna till ovan relaterad gallimattias för att därefter läsa upp en skrivelse med översvallande beröm av Folkets hus-styrelsen, vilken han senare samma vecka lät publicera i tidningen.

Stefan Lindfors

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips