Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Ulf Berg (M) är emot åtgärder trots allvarlig kritik

I kommuner och regioner finns revisorer med uppdrag att granska verksamheten som bedrivs. Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument, som arbetar för fullmäktige och indirekt för medborgarna. I Region Dalarna finns fem stycken förtroendevalda revisorer, från olika partier. Till sin hjälp har de sakkunniga yrkesrevisorer, från företaget KPMG. Om revisionen inte tillåts göra sitt jobb så haltar demokratin.

På fullmäktige i november presenterades Region Dalarnas delårsrapport, för ekonomi och verksamhet. Revisorerna ska yttra sig om innehållet i denna rapport. Problemet är att revisorerna bedömde att rapporten hade så stora brister att de inte ens kunde uttala sig.

Revisorerna bedömde att rapporten hade så stora brister att de inte ens kunde uttala sig

KPMG skriver i sin granskningsrapport: ”KPMG har inte belägg för att någon av de finansiella rapporterna skulle vara felaktig men vi har inte tillräcklig dokumentation över att de är korrekta. Vi kan därför inte uttala oss om resultat och resultatmål. Vi kan heller inte uttala oss om huruvida delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av regionens resultat och ställning eller att delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lag och god redovisningssed.”

Det är skrivet med typiskt fackspråk, men innehållet är tydligt; de kan inte säga om resultatet i delårsrapporten stämmer eller inte. Det här innebär i praktiken att revisionen inte kunde genomföra den granskning som de har i uppdrag att göra.

De förtroendevalda revisorerna följde upp med en tydlig uppmaning till regionstyrelsen: ”Region Dalarnas revision föreslår därför regionstyrelsen att omgående vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den ekonomiska rapporteringen återställs till en godtagbar kvalitetsnivå.”

På regionstyrelsen i måndags skulle politiken svara på revisionsrapporten. Hela regionstyrelsen var överens om att vi ”ser allvarligt på det av revisionen anförda”, MEN majoriteten var inte beredd att vidta några som helst åtgärder framåt. Detta trots att hela revisionen uppmanar politiken att omgående göra just detta.

Vi förslog att regiondirektören skulle få i uppdrag att föra dialog med revisorerna och återkomma med förslag på åtgärder. Detta vägrade den borgerliga majoriteten, och den hårda kritiken från revisorerna viftas bort.

Vad blir lidande när Region Dalarna inte kan granskas? Det är du som medborgare som inte får ordentlig insyn. I förlängningen är det demokratin i sig som blir lidande. Kontrollfunktioner som revisionen finns där för medborgarnas skull. Den borgerliga majoriteten hindrar det arbetet. Vad är det egentligen de försöker dölja?

Elin Norén (S)

Oppositionsråd Region Dalarna

Abbe Ronsten (S)

Oppositionsråd Region Dalarna

Sebastian Karlberg (S)

Oppositionsråd Region Dalarna

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips