Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: SPF Falun: Trygga bostäder för seniorer – nyckeln till flyttkedjan

Annons

Med fler och fler äldre ökar kraven på ett tryggt och anpassat boende för landets seniorer. Många seniorer bor idag i stora och dåligt anpassade bostäder. Även för den som vill byta boende är hindren många. Det handlar både om ekonomi och bristande utbud.

För att skapa trygga bostäder för seniorer krävs sänkta flyttskatter och ökat statligt stöd till bostadsbyggande.

46 procent av våra medlemmar uppger att deras bostad är för stor och var tredje kan tänka sig att flytta. Genom att ge seniorer möjlighet att flytta till trygga bostäder kan stora villor och radhus frigöras till familjer som önskar sig något större, vilket i sin tur frigör lägenheter. Med en utbredd bostadsbrist, bland annat här i Falun, kan trygga bostäder för seniorer bli nyckeln till en flyttkedja.  

För att skapa trygga bostäder för seniorer krävs sänkta flyttskatter och ökat statligt stöd till bostadsbyggande. Flera åtgärder kan dock göras här i Falun för att möta seniorers olika behov:

1. Öka byggande av bostäder som är attraktiva för seniorer.

Ny statistik från Boverket visar att mer än 40 procent av kommunerna har brist på seniorbostäder. Majoriteten kommer inte kunna täcka detta behov inom fem år och i 87 kommuner saknas seniorbostäder helt. I ett tillgängligt boende har äldre möjlighet att klara sig själva längre, med mindre behov av vård och assistans.

2. Gör fler befintliga bostäder tillgängliga.

Ekonomi upplevs som det största hindret för seniorer att flytta och särskilt dyrt är nyproduktion. Därför behöver fler befintliga bostäder tillgänglighetsanpassas. Att ta bort onödiga trappsteg, skapa större entréer och installera hiss ger dessutom stort mervärde genom minskade vårdkostnader.

Siffror från Boverket visar att bara hälften av kommunerna har tillgänglighetsinventerat sitt bostadsbestånd. Vi vet inte om Falu Kommun har tillgänglighetsinventerat bostadsbeståndet i Falun, vilket vi från SPF Seniorerna menar är ett nödvändigt första steg, om man skall planera för och skapar fler trygga bostäder för seniorer.

3. Undanröj enkelt avhjälpta hinder i bostadsområden och kollektivtrafik.

Att ta bort mindre hinder som tunga dörrar, onödiga trappsteg och se till att det finns ledstänger och god belysning, är exempel på åtgärder som gör bostäder och bostadsområden mer anpassade till seniorer.

Att skapa fler tillgängliga bostäder gör att seniorer blir tryggare och slipper oroa sig för att ramla, sköta om ett för stort hem eller riskera isolering i en otillgänglig bostad. Genom att starta en flyttkedja kan vi dessutom frigöra bostäder i hela landet, inte minst för de 213 000 unga vuxna som idag vill flytta hemifrån!

4. Vi menar att behovet av trygghetsbostäder i Falun är stort.

SPF Seniorerna i Falun har i en enkät frågat medlemmarna om hur man ser på behovet av trygghetsbostäder för oss seniorer. Hela 470 hushåll har visat intresse av ett tryggare boende varav 170 av dessa är hushåll bestående av en person.

Med bland annat dessa uppgifter som underlag vill vi från SPF Seniorerna i Falun starkt poängtera behovet av trygghetsbostäder för seniorer i Falun. Vi önskar därför att Kommunen och privata fastighets- och markägare uppmärksammar behovet och ser möjligheten i att genom att bygga tryggare bostäder åt oss seniorer få fart på den behövliga flyttkedjan i bostadsbeståndet.

Vår Trygghetsboendegrupp är beredd att aktivt bidra i en utveckling av boendefrågan på det sätt vi beskrivit.

För dig som pluskund: Kan politikerna lova att bygga fler +55-boenden? Se deras svar här!

Ställ din fråga direkt till politikerna i vår satsning Kan du lova

Anders Sätterberg, ordförande SPF Seniorerna Falun

Gunnar Trued, Trygghetsboendegruppen SPF Seniorerna Falun

Gunnar TruedFoto: Curt Kvicker/arkivbild

 

Anders SätterbergFoto: Privat

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons