Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunen värnar om kalkbrott Kommunen värnar om kalkbrott

Kommunen är i stort sett nöjd med hur gruvföretaget Nordic Iron Ore AB (NIO) tänkt sig att förebygga och utreda befarade stabilitetsproblemen i Håksberg/Ickorrbotten-området.

Annons

Likaså gillas den hänsyn som företaget är berett att ta gällande eventuell påverkan på skidanläggningen i Källbotten. Kommunens överlag positiva hållning tonas fram i förslaget till yttrande till mark- och miljödomstolen som återfinns på dagordningen hos kommunstyrelsens arbetsutskott i dag, tisdag.

Det handlar således om ”uppföljaren” till kommunstyrelsens yttrande den 27 mars i våras gällande NIO:s ansökan om miljötillstånd. Gruvbolaget har nu besvarat och kommenterat synpunkterna i alla inkomna yttranden. Frånsett löften om att beträffande framtida transporter ska exempelvis ”... hängväggen i området nära järnvägen i Håksberg särskilt övervakas och kvarstående pelare sparas.” utlovas en utredning om de kända stabilitetsproblemen/rasriskerna för vägarna mellan Ickorrbotten-Burens samt mellan Iviken-Ickorrbotten.

NIO har även rätat ut frågetecknen gällande såväl transportvägar som transporthamn. Utskeppningen av malm från Ludvika ska ske via Oxelösund, vilket betyder att järnvägstransporterna ska kunna gå söderut via Skeppmora, och inte genom Ludvika.

Även om nu kommunen anser sig ha fått svar på det mesta återstår ändå frågetecken kring såväl natur- som kulturvärden. Visserligen håller man med bolaget om att de naturvärden som tidigare gruvverksamhet skapat i form av både fågelsjö och vitryggigt hackspetts­biotop skulle kunna återuppstå. Men kommunen vill ändå att det vidtas någon form av åtgärder under verksamhetens gång så att naturvärdena i det här fallet förstärks.

I kommunens yttrande noteras vidare att Norsbergets gamla kalkbrott inte finns omnämnt i NIO:s svar på de tidigare synpunkterna. Kalkbrottet har i bolaget egen utredning visserligen betecknats hålla ”högsta naturvärde”. Men på grund av sandmagasin/klarningsdamm kan kalkbrottet inte räddas. Bolaget har dock i sin miljöansökan flaggat för att ”... tillskapa och förbättra förutsättningar för nya livsmiljöer med motsvarande värden som de som försvinner.”.

Kommunen är i det här avseendet inte helt nöjd, utan vill att NIO undersöker om det går att skydda kalkbrottet. Tilläggas kan att myndighetsnämnden för miljö och bygg lämnar ett eget yttrande beträffande miljö- och tillsynsfrågor.

Kommunens överlag positiva hållning tonas fram i förslaget till yttrande till mark- och miljödomstolen som återfinns på dagordningen hos kommunstyrelsens arbetsutskott i dag, tisdag. Det handlar således om ”uppföljaren” till kommunstyrelsens yttrande den 27 mars i våras gällande NIO:s ansökan om miljötillstånd.

Gruvbolaget har nu besvarat och kommenterat synpunkterna i alla inkomna yttranden. Frånsett löften om att beträffande framtida transporter ska exempelvis ”... hängväggen i området nära järnvägen i Håksberg särskilt övervakas och kvarstående pelare sparas.” utlovas en utredning om de kända stabilitetsproblemen/rasriskerna för vägarna mellan Ickorrbotten-Burens samt mellan Iviken-Ickorrbotten.

NIO har även rätat ut frågetecknen gällande såväl transportvägar som transporthamn. Utskeppningen av malm från Ludvika ska ske via Oxelösund, vilket betyder att järnvägstransporterna ska kunna gå söderut via Skeppmora, och inte genom Ludvika. Även om nu kommunen anser sig ha fått svar på det mesta återstår ändå frågetecken kring såväl natur- som kulturvärden.

Visserligen håller man med bolaget om att de naturvärden som tidigare gruvverksamhet skapat i form av både fågelsjö och vitryggigt hackspetts­biotop skulle kunna återuppstå. Men kommunen vill ändå att det vidtas någon form av åtgärder under verksamhetens gång så att naturvärdena i det här fallet förstärks.

I kommunens yttrande noteras vidare att Norsbergets gamla kalkbrott inte finns omnämnt i NIO:s svar på de tidigare synpunkterna. Kalkbrottet har i bolaget egen utredning visserligen betecknats hålla ”högsta naturvärde”. Men på grund av sandmagasin/klarningsdamm kan kalkbrottet inte räddas.

Bolaget har dock i sin miljöansökan flaggat för att ”... tillskapa och förbättra förutsättningar för nya livsmiljöer med motsvarande värden som de som försvinner.”.

Kommunen är i det här avseendet inte helt nöjd, utan vill att NIO undersöker om det går att skydda kalkbrottet. Tilläggas kan att myndighetsnämnden för miljö och bygg lämnar ett eget yttrande beträffande miljö- och tillsynsfrågor.

Harri Sternljung