Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krönika Peter Hultqvist: Begränsa marknadens makt

Krönika: Marknadstänkandet

Annons

Samhället är satt i ständig förvandling. Men det är inte detsamma som att all förändring är oundviklig och bra. Dessutom finns inget självspelande piano där ödet utgör pianisten och där melodierna är förutbestämda. Självfallet finns det krafter som gärna ser det så att marknadstänkandets triumfer i det närmaste är att betrakta som en ren naturkraft.

Viktigast är därför att människan tar makten över sin egen tillvaro och samhällets utveckling. Människan ska inte acceptera att förvandlas till ett rö för vinden som blåser dit anonyma ekonomiska krafter föredrar.

Nyliberalerna tror på marknaden i en nästan testuggande mening. Det tycks inte finnas någon begränsning på vad marknaden kan lösa med sin ”osynliga hand”.

Att marknaden i den takt den tillåts expandera, även när det gäller de mest grundläggande mänskliga behoven, ofta leder till större klyftor mellan olika inkomstgrupper och landsdelar, övervältrande av kostnader på vanliga löntagare, fattigdom i de lägsta inkomstskikten och en situation där stora grupper inte klarar sin grundläggande trygghet tycks inte betyda särskilt mycket.

Samhällen där marknadskrafterna tillåts ha ett mycket stort svängrum ger ofta ett dominerande inflytande åt stora företagskoncerner, finansinstitutioner, privatägda medier och privatfinansierade lobbygrupper.

Den med dessa intressen nära lierade politiska högern brukar för att ge ett hopp till alla missnöjda lansera sådana budskap som ”medkännande konservatism”.

I praktiken innebär det ett institutionaliserat välgörenhetstänkande där inget görs åt de stora skillnaderna i levnadsvillkor. Små skärvor faller ut åt de bäst behövande, medan skillnaderna i övrigt ökar.

Under en lång period har marknadstänkandet haft en stark ställning i svensk politisk debatt. Vinster i välfärden, privatiseringar och avregleringar är ett uttryck för detta. Det är lätt att konstatera att privata intressen har flyttat fram sina positioner. Självfallet får det effekter på både den ekonomiska och politiska balansen i samhället.

Ytterst blir det svårare att hävda ett medborgarintresse som handlar om exempelvis jämlik och rättvis fördelning. Men det blir också i förlängningen svårare att genom politiska beslut driva igenom förändringar som utmanar de privata intressena.

Samhället måste bygga på balanser. Det krävs både en demokratisk och ekonomisk balans som kan fungera som en motvikt till marknaden och de ekonomiska intressena.

Om en sådan fungerande balans inte finns så lämnar det också fältet fritt för extremism och populism som kan frodas i kölvattnet av att människor inte upplever realistiska möjligheter till en förändring av deras livssituation.

Sådant som tillgången till utbildning, sjukvård, omsorg och fungerande trygghet i livets olika skeden är därför helt avgörande. Begreppet ”Samhället ska vara så starkt att människor slipper vara svaga” är i det perspektivet mycket relevant. Dessutom är det så att en bred majoritet i det svenska samhället står bakom de gemensamma trygghetssystemen.

De grundpelare som en gång byggde Per Albin Hanssons folkhem eller Tage Erlanders ”starka samhälle" står sig än idag. Detta även om det skett stora förändringar och urholkning genom marknadskrafternas framfart.

Det måste till en debatt i Sverige om var gränsen för marknadens framfart och välsignelse går. Allt kan inte vara till salu.

Det måste till en debatt i Sverige om var gränsen för marknadens framfart och välsignelse går. Allt kan inte vara till salu. Även inom delar av borgerligheten borde man inse att det finns gränser för allt. En ny balans mellan marknad och medborgarintresse måste upprättas.

Risken är annars uppenbar för att värdet i de demokratiska beslutsprocesserna urholkas och att samhällsförändringarna hela tiden ska ske på kapitalintressens villkor. Det leder inte till att de breda medborgargruppernas intressen kan tillvaratas på rätt sätt.

Peter Hultqvist

Socialdemokrat

Försvarsminister

ledare@daladem.se